Isikuandmed on igasugune selline teave füüsilise isiku kohta, mille alusel on vastav isik võimalik kas kaudselt või otseselt tuvastada. Isikuandmeteks on näiteks isiku nimi, aadress, kontaktandmed jne. Isikuandmete mõiste hõlmab seejuures ka eriliigilisi isikuandmeid (enne 25.05.2018.a nimetatud kui delikaatsed isikuandmed), millisteks on muu hulgas näiteks terviseandmed, usulisi ning filosoofilisi veendumusi aga ka poliitilisi vaateid käsitlevad andmed.

Isikuandmete töötlemine hõlmab endas ükskõik millist isikuandmetega tehtavat toimingut. Aktsiaselts Rakvere Haigla (edaspidi nimetatud ka kui haigla) töötleb isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik talle pandud avalike ülesannete täitmiseks, s.o seoses tervishoiuteenuse osutamisega ja sellega kaasnevate tegevustega, tagades seejuures konkreetsele olukorrale vastav võimalikult kiire ja kvaliteetne teenuste osutamine. Haiglal kui tervishoiuteenuse osutajal on seadusandlusest tulenev tervishoiuteenuse osutamise käigus töödeldavate andmete saladuses hoidmise kohustus. Viimati nimetatud kohustuse järgimisest kehtivad erandid üksnes õigusaktidest tulenevatel alustel ja korras aga ka juhul kui isik, kelle isikuandmeid töödeldakse, on enda selgelt väljendatud soovil vabastanud haigla vastavast kohustusest kas osaliselt või täielikult.

Füüsilise isiku isikuandmete (edaspidi isikuandmed) töötlemine toimub Aktsiaseltsis Rakvere Haigla kooskõlas Eesti Vabariigi territooriumil kehtivatest õigusaktidest tulenevate tingimustega ning lähtuvalt õigusaktide alusel kehtestatud haiglasisestest andmetöötlusreeglitest.

Kogume ja töötleme Teie isikuandmeid, kui:

 • satute patsiendi, külastaja, kliendi vm rollis isikuna meie haiglasse;
 • Teile osutatakse telemeditsiiniteenust või kasutatakse Teile tervishoiuteenuse osutamiseks e-konsultatsioone;
 • Teie lähedane on sattunud meie haiglasse;
 • patsient on märkinud Teid oma kontaktisikuks;
 • soovite enda või teid volitanud isiku või mõne kolmanda isiku, näiteks pärandaja, kelle raviandmete saamise õigus tuleneb Teile õigusaktidest, ravidokumentide väljastamist;
 • saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse;
 • esitate meile ettepaneku või tänukirja;
 • kandideerite meile tööle või praktikale;
 • viibite haiglale kuuluval territooriumil videokaamerate jälgimisalas;
 • olete jäänud haigla ees maksevõlgnevusse (viimasel juhul võib isikuandmete töötlemise õiguse ulatus õigusaktides sätestatud ulatuses ja korras laieneda ka Teie pärijatele või seaduslikele esindajatele);
 • töötate või sooritate praktikat meie haiglas, olete haiglale teenuseid osutav füüsiline isik või teenuseid osutava/kaupu tarniva juriidilise isiku või koostööpartneri esindaja/kontaktisik. Tööle värbamise, kandideerimise ja lepingute sõlmimisega seotud täpsema info leiate soovil SIIT.

 

 

Märksõnad

Jälgi meid

Aktsiaselts Rakvere Haigla

KMKR nr: EE100801002
Rg-kood: 10856624
TP kood: 591303

Lõuna põik 1, 44316 Rakvere
Sekretär: +372  322 9010
E-post: haigla@rh.ee

Tegevusluba nr: L04611, L04365, L04279, L03999, L03805, L03788, L03293, L02637, L05956, L05376, L05189

SEB Pank
SWIFT/BIC: EEUHEE2X, IBAN: EE791010220025506016

Swedbank
SWIFT/BIC: HABAEE2X, IBAN: EE942200221020336737

Luminor Bank
SWIFT/BIC: NDEAEE2X, IBAN:  EE521700017001904897

Coop Pank
SWIFT/BIC: EKRDEE22, IBAN: EE744204278615913802

aktiivne tegevus EMO,  polikliinik, rehabilitatsioon, teenused, uuring, üldine