Aktsiaselts Rakvere Haigla (edaspidi haigla) rehabilitatsiooniteenuse visioon

Meie visiooniks on pakkuda kliendi vajadustele vastavat terviklikku rehabilitatsiooniteenust.

Haigla  rehabilitatsiooniteenuse missioon

Meie missioon on aidata oma klientidel võimalikult iseseisvalt igapäevaelus toime tulla ja täisväärtuslikult elada, pakkuda rehabilitatsiooniteenuste kaudu parimaid võimalusi erivajadusega/vähenenud töövõimega lastele ja täiskasvanutele nende arengu toetamiseks, igapäevaeluga hakkamasaamiseks ja ühiskonnaellu kaasamiseks. 

Põhiväärtused

 • Kliendikesksus – lähtume kliendi individuaalsetest soovidest, huvidest ja väärtustest;
 • Tulemuslikkus – oleme orienteeritud parimate tulemuste saavutamisele, tehes koostööd kliendi ja tema lähivõrgustikuga;
 • Professionaalsus – meil töötavad oma ala parimad spetsialistid ning me õpime ja arendame end pidevalt;
 • Usaldusväärsus – haigla on usaldusväärne partner kõigile oma koostööpartneritele;
 • Koostöö ja meeskonnatunne -väärtustame häid suhteid ja meeskonnatööd, suhtume lugupidavalt ja hoolivalt teenuse kasutajatesse ning kaastöötajatesse.

Kliendi õigused ja kohustused 

Õigused

 1. Saada vajadustele vastavat  teenust.
 2. Saada teavet rehabilitatsiooniprotsessist ja teenustest.
 3. Kliendil on õigus oma isikuandmete kaitsele.
 4. Kliendil on õigus sõnavabadusele.
 5. Kõigis kliendiga seotud teenustes seatakse esikohale kliendi huvid.
 6. Kliendil on õigus soovitatavalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pöörduda kaebuse või ettepanekuga haigla juhtkonna poole. Pöördujal on õigus saada tagasisidet soovitud vormis.
 7. Esitada oma ettepanekuid teenuse ja olmetingimuste paremaks korraldamiseks.

Kohustused

 1. Saabuda teenusele õigeaegselt. Kui klient teenusele hilineb või kliendil pole võimalik kokkulepitud ajal tulla, teavitab klient sellest rehabilitatsiooni koordinaatorit, või spetsialiste viivitamatult kas telefoni või elektronposti kaudu.
 2. Mitte ilmuda teenuse osutamisele narkootilise, psühhotroopse, alkohoolse või muu uimastava toimega aine kasutamise tunnustega või jääknähtudega.
 3. Pidada kinni haigla sisekorrast ning spetsialistide juhistest, korraldustest ja nõudmistest.
 4. Suhtuda lugupidavalt teistesse klientidesse, spetsialistidesse ja asutuse ruumides viibivatesse kolmandatesse isikutesse ja asutuse varasse.

Rehabilitatsiooniteenust osutatakse  haigla peahoones Lõuna põik 1, Rakvere.

Haiglas on loodud tingimused liikumispuudega inimestele juurdepääsuks: kaldtee ja liftid. Haigla peahoone juures on olemas parkimisvõimalused peaukse lähistel. Haiglas on olemas invatransport patsientide transportimiseks. Tasu vastavalt haigla hinnakirjale.
Puuduvad eraldi kohandatud tingimused nägemis-ja kuulmispuudega isikutele.

Küsimuste tekkimisel on võimalik tulla nõustamisele:

E-R kell 8:00-16:00. Vajalik on etteregistreerimine rehabilitatsiooni koordinaatori kaudu, telefonil 5345 5523, meiliaadressil Merike.Morozov@rh.ee.

Rehabilitatsiooniteenus jaguneb kaheks:

1. SOTSIAALNE REHABILITATSIOON

2. TÖÖALANE REHABILITATSIOON

Alates 01.05.2023 osutab Aktsiaselts Rakvere Haigla ainult tööalase rehabilitatsiooni teenuseid.

Rehabilitatsiooni kohta põhjalikumalt informatsiooni leiate:

http://www.sm.ee/  

http://www.tootukassa.ee

 

Märksõnad

Jälgi meid

Aktsiaselts Rakvere Haigla

KMKR nr: EE100801002
Rg-kood: 10856624
TP kood: 591303

Lõuna põik 1, 44316 Rakvere
Sekretär: +372  322 9010
E-post: haigla@rh.ee

Tegevusluba nr: L04611, L04365, L04279, L03999, L03805, L03788, L03293, L02637, L05956, L05376, L05189

SEB Pank
SWIFT/BIC: EEUHEE2X, IBAN: EE791010220025506016

Swedbank
SWIFT/BIC: HABAEE2X, IBAN: EE942200221020336737

Luminor Bank
SWIFT/BIC: NDEAEE2X, IBAN:  EE521700017001904897

Coop Pank
SWIFT/BIC: EKRDEE22, IBAN: EE744204278615913802

aktiivne tegevus EMO,  polikliinik, rehabilitatsioon, teenused, uuring, üldine