Turvalisuse tagamiseks kasutatakse haiglale kuuluvate kinnistute välisterritooriumil ning hoonesisestes avalikes ruumides (sh kuid mitte ainult erakorralise meditsiini osakonnas ja osakondade koridorides) helijäädvustuse funktsioonita videovalvet. Videovalve kasutamisest teavitavad haigla territooriumile paigaldatud kaamera kujutisega sildid. Videovalve eesmärgiks on haiglas viibivate patsientide, nende lähedaste, külastajate, klientide ja haigla töötajate tervise ja heaolu ning vara kaitsmine nagu ka vajadusel haigla kodukorrast kinnipidamise jälgimine. Kaamerate salvestisi võib kasutada rikkumisjuhtumite toimumisel nendega seotud asjaolude tuvastamiseks. Kaameraid ei kasutata ühegi konkreetse isiku vahetuks aktiivseks jälgimiseks.

Erakorralise meditsiini osakonnas toimub seal viibivate patsientide videosalvestamine täiendavalt lisaks eelnimetatud eesmärkidele seoses vajadusega osutada patsientidele kvaliteetset tervishoiuteenust, lahendada osutatud teenusega seotud võimalikke erimeelsuseid ja/või võimalikke teenuse kvaliteetse osutamise vaidlustustega seotud juhtumeid. Salvestiste kasutamine teenuse osutamise kvaliteedi parandamiseks toimub läbi salvestiste hilisema töötlemise asutusesisestel õppe-eesmärkidel seoses tööprotsesside edaspidise sujuvama korraldamise ning patsientidele osutatava tervishoiuteenuse kvaliteedi tõstmise eesmärkidega.

Turvakaamerate salvestiste väljastamine toimub üksnes objektiivselt põhjendatud asjaoludel ja ulatuses. Haiglale kuulub õigus jätta salvestis väljastamata juhul kui sellega võivad saada kahjustatud kolmandate isikute õigustatud huvid, sh õigus privaatsusele. Olukorras, kus salvestiste töötlemine on vajalik seoses õigusaktidest tulenevate eesmärkide täitmisega, mh kuid mitte ainult seoses võimalike õigusrikkumiste tuvastamise ja lahendamisega, võib haigla väljastada salvestisi õigusaktidest tulenevat pädevust omavatele asutustele/isikutele. Turvakaamerate salvestisi säilitatakse kuni kolm (3) kalendrikuud, peale mida kuuluvad need kustutamisele, v.a. kui salvestise edasine töötlemine on vajalik käimasoleva vaidluse lahendamiseks või rikkumisjuhtumi menetlemiseks.

Kolmandatel isikutel, sh patsientidel endal ja nende lähedastel/külastajatel on haigla territooriumil videosalvestamine ja/või teiste külastajate/klientide/patsientide/personali pildistamine keelatud ning see võib toimuda üksnes kooskõlastatult haiglaga.

 

Märksõnad

Jälgi meid

Aktsiaselts Rakvere Haigla

KMKR nr: EE100801002
Rg-kood: 10856624
TP kood: 591303

Lõuna põik 1, 44316 Rakvere
Sekretär: +372  322 9010
E-post: haigla@rh.ee

Tegevusluba nr: L04611, L04365, L04279, L03999, L03805, L03788, L03293, L02637, L05956, L05376, L05189

SEB Pank
SWIFT/BIC: EEUHEE2X, IBAN: EE791010220025506016

Swedbank
SWIFT/BIC: HABAEE2X, IBAN: EE942200221020336737

Luminor Bank
SWIFT/BIC: NDEAEE2X, IBAN:  EE521700017001904897

Coop Pank
SWIFT/BIC: EKRDEE22, IBAN: EE744204278615913802

aktiivne tegevus EMO,  polikliinik, rehabilitatsioon, teenused, uuring, üldine