Alaealise patsiendi puhul on patsiendi terviseandmetega seotud teabe saamiseks õigustatud isikuks lisaks lapsele endale reeglina ka lapsevanemad. Märgime siinkohal, et lapsevanemate kui lapse seaduslike esindajate õigus lapse terviseandmete käsitlemiseks ja lapsega seotud küsimuste lahendamiseks on mõlema lapsevanema puhul võrdne, v.a. kui lapsevanema hooldusõigust on kohtumääruse alusel piiratud. Ühist hooldusõigust omavatel lapsevanematel on ka ühine esindusõigus. Viimane tähendab, et mõlemal lapsevanemal on õigus osaleda lapsega seotud küsimuste lahendamisel ja otsuste vastu võtmisel. Vanem esindab last üksinda, kui tal on lapse suhtes kas ainuhooldusõigus või kui kohus on mingis konkreetses küsimuses andnud ühele lapsevanemale otsustusõiguse. Juhul kui lapsevanema hooldusõigust on kohtumääruse alusel piiratud, palume esindusõiguslikul lapsevanemal tervishoiuteenuse osutajat vastavast piirangust teavitada ning esitada seejuures ka piirangu seadmise aluseks olnud kohtumäärus. Kuniks tervishoiuteenuse osutajale ei ole teatavaks saanud lapsevanema hooldusõiguse piiranguid, käsitleb tervishoiuteenuse osutaja heauskselt mõlemaid lapsevanemaid alaealise patsiendi raviga seotud küsimustes võrdselt. Juhime siinkohal lapsevanemate tähelepanu ka sellele, et alaealise patsiendi terviseandmetega saavad patsiendi seaduslikud esindajad soovi korral reeglina tutvuda ka ise läbi Patsiendiportaali ( https://www.digilugu.ee).

Juhul kui haiglale esitatakse alaealise või piiratud teovõimega täisealise patsiendi osas terviseandmete avaldamise taotlus, jätame endale patsiendi isikuandmete töötlemise õigustatuse tuvastamiseks vajadusel õiguse kontrollida taotleja ja taotluses nimetatud patsiendi perekondlikke või muid esindusõigust kinnitavaid sidemeid Rahvastikuregistrist, teabepäringu alusel. Viimasel juhul toimub taotleja ja taotluses nimetatud patsiendi isikuandmete töötlemine taotluse õiguspärasuse kontrollimise eesmärgil.

 

Märksõnad

Jälgi meid

Aktsiaselts Rakvere Haigla

KMKR nr: EE100801002
Rg-kood: 10856624
TP kood: 591303

Lõuna põik 1, 44316 Rakvere
Sekretär: +372  322 9010
E-post: haigla@rh.ee

Tegevusluba nr: L04611, L04365, L04279, L03999, L03805, L03788, L03293, L02637, L05956, L05376, L05189

SEB Pank
SWIFT/BIC: EEUHEE2X, IBAN: EE791010220025506016

Swedbank
SWIFT/BIC: HABAEE2X, IBAN: EE942200221020336737

Luminor Bank
SWIFT/BIC: NDEAEE2X, IBAN:  EE521700017001904897

Coop Pank
SWIFT/BIC: EKRDEE22, IBAN: EE744204278615913802

aktiivne tegevus EMO,  polikliinik, rehabilitatsioon, teenused, uuring, üldine