Juhul kui helistajat või kirja saatjat ei ole võimalik haiglale aktsepteeritaval viisil turvaliselt tuvastada, kuulub haiglale õigus mitte käsitleda Teid või kolmandaid isikuid puudutavaid eriliigilisi isikuandmeid sisaldavat teavet telefoni või elektronposti teel. Eeltoodust tulenevalt ei väljasta haigla tervishoiuteenuse osutamisega (sh seoses patsiendi võimaliku haiglas viibimisega) seotud andmeid lihtelektronkirja teel esitatud päringute alusel nagu ka mitte telefoni teel, neile isikutele, kelle isikusamasus ei leia haigla hinnangul küllaldast tõendatust või kelle osas puudub haiglal alus eeldada nende õigustatust mistahes isikut puudutavate terviseandmete saamiseks. Seetõttu võib haigla paluda isikusamasuse kahtluse korral pöörduda helistajal/kirjutajal võimaliku info saamiseks haiglasse kohapeale, tagamaks vajadusel isikusamasuse tuvastamine täiendavate kontrollimeetodite, sh pildiga isikut tõendava dokumendi alusel.

Juhul kui Teie telefoni või kirjaliku pöördumise sisuks on soov saada teada Teie tuttava või lähedase osas teavet sellest, kas ta viibib haiglas või milline on tema tervislik seisund, soovitame alati pöörduda eelkõige haiglas viibija enda või tema lähedaste poole. Haiglas viibivat patsienti puudutava teabe väljastamine toimub reeglina üksnes patsiendi kontaktisikule. Haigla võib haiglas viibiva patsiendi terviseandmeid tema lähedastele edastada või anda neile terviseandmetele juurdepääsu, v.a. kui patsient on ise selle ära keelanud või kui selle on õigusaktidest tulenevatel tingimustel ja korras keelanud ära uurimist teostav organ. Teadvusetu või tahte väljendamiseks muul põhjusel suutmatu patsiendi terviseandmetega seotud teavet võime väljastada patsiendi omastele (abikaasa, vanemad, lapsed, õed, vennad või patsiendi elukorraldusest tulenevad muud lähedased isikud). Viimati nimetatud juhul puudub haiglal siiski kohustus patsiendi terviseseisundist kõikide omaste eraldi teavitamiseks.

 

Märksõnad

Jälgi meid

Aktsiaselts Rakvere Haigla

KMKR nr: EE100801002
Rg-kood: 10856624
TP kood: 591303

Lõuna põik 1, 44316 Rakvere
Sekretär: +372  322 9010
E-post: haigla@rh.ee

Tegevusluba nr: L04611, L04365, L04279, L03999, L03805, L03788, L03293, L02637, L05956, L05376, L05189

SEB Pank
SWIFT/BIC: EEUHEE2X, IBAN: EE791010220025506016

Swedbank
SWIFT/BIC: HABAEE2X, IBAN: EE942200221020336737

Luminor Bank
SWIFT/BIC: NDEAEE2X, IBAN:  EE521700017001904897

Coop Pank
SWIFT/BIC: EKRDEE22, IBAN: EE744204278615913802

aktiivne tegevus EMO,  polikliinik, rehabilitatsioon, teenused, uuring, üldine