Teil on õigus taotleda haiglalt Teie puudutavate isikuandmete parandamist või kustutamist või ülekandmist või ligipääsu piiramist. Samuti on Teil õigus esitada vastuväide Teie isikuandmete töötlemise osas. Haigla säilitab isikuandmeid vastavalt õigusaktidest tulenevatel tingimustel ja korras ning seejuures kooskõlas haigla andmetöötlusreeglitega. Eeltoodust tulenevalt puudub isikul õigus nõuda selliste temale tervishoiuteenuse osutamist puudutavate isikuandmete kustutamist, millise säilitamise kohustus tuleneb haiglale õigusaktidest või selliste isikuandmete (sh tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete) kustutamist, milliste säilitamise tähtajad tulenevad õigusaktidest või milliste säilitamiseks on haiglal põhjendatud huvi. Viimati nimetatud isikuandmetena käsitleb haigla eelkõige võlgnevustega või kahjujuhtumitega seotud andmeid.

Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimisel ja vastavate dokumentide säilitamisel lähtub haigla eelkõige õigusaktidest tulenevatest tingimustest ja korrast, sh sotsiaalministri 18.09.2008.a määrusest nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimine ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“. Vastavalt viimati nimetatud määrusele oleme kohustatud Teile tervishoiuteenuse osutamisel töötlema lisaks terviseandmetele mh ka alljärgnevaid isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, isikukood, alalise elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress, lasteasutuse/kooli/töökoha nimetus, töö- ja ametikoha nimetus, kontaktisiku andmed (ees- ja perekonnanimi, seos patsiendiga, telefoni number, e-posti aadress, elukoha aadress). Vastavalt asjaoludele peame märkima vajadusel üles ka Teie töövõime kaotuse protsendi, puude raskusastme, riikliku pensioniga seotud andmed, perearsti andmed ning muu lisateave, milline on vajalik Teile kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamiseks ja/või milliste andmete töötlemise kohustus tuleneb meile õigusaktidest.

 

Märksõnad

Jälgi meid

Aktsiaselts Rakvere Haigla

KMKR nr: EE100801002
Rg-kood: 10856624
TP kood: 591303

Lõuna põik 1, 44316 Rakvere
Sekretär: +372  322 9010
E-post: haigla@rh.ee

Tegevusluba nr: L04611, L04365, L04279, L03999, L03805, L03788, L03293, L02637, L05956, L05376, L05189

SEB Pank
SWIFT/BIC: EEUHEE2X, IBAN: EE791010220025506016

Swedbank
SWIFT/BIC: HABAEE2X, IBAN: EE942200221020336737

Luminor Bank
SWIFT/BIC: NDEAEE2X, IBAN:  EE521700017001904897

Coop Pank
SWIFT/BIC: EKRDEE22, IBAN: EE744204278615913802

aktiivne tegevus EMO,  polikliinik, rehabilitatsioon, teenused, uuring, üldine