Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele (SRT) saamiseks meie asutuses:

 1.  Lapse esindaja registreerib lapse Sotsiaalkindlustusameti suunamiskirja alusel teenusele- võtke meiega ühendust  60 päeva jooksul pärast sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsuse (suunamisotsus) kätte saamist kontakttelefonil 322 9761 E – R 8.00 – 16.00.
 2.  Teenusele registreerimisel öelge oma suunamisotsuse number (algab K000 … )

Rehabilitatsiooniplaani koostamiseks: 

 1. Rehabilitatsiooniplaani koostamiseks otsuse esitanud kliendi või tema seadusliku esindajaga võtab ühendust meeskonna koordinaator, et leppida kokku hindamise toimumise aeg.
 2.  Meeskonna koordinaator teatab hindamise täpse algusaja eelnevalt ühe nädala ette telefoni teel.
 3. Tulge kokkulepitud kuupäeval kohale (NB! kindlasti koos hinnatavaga). Toimub kohtumine meeskonna spetsialistidega.  Hindamismeeskonda võivad kuuluda sotsiaaltöötaja, füsioterapeut, tegevusterapeut, psühholoog, eripedagoog, logopeed ja arst. Meeskonna spetsialistid vestlevad hindamise käigus kliendiga ja viivad läbi hindamise, et välja selgitada kliendi toimetulek. Kohtumine kestab umbes 2 – 3 tundi.
 4. Kui plaan valmis (hiljemalt 30 päeva jooksul), tuleb see allkirjastada. Kliendil/seaduslikul esindajal on kohustus tutvuda koostatud rehabilitatsiooniplaaniga ja õigus teha täiendusettepanekuid. Vajadusel viiakse pärast rehabilitatsiooniplaani läbi vaatamist sisse muudatused ja lõplik rehabilitatsiooniplaan allkirjastatakse hindamist teostanud spetsialistide ja kliendi seadusliku esindaja poolt.
 5. Peale allkirjastamist saate kohe rehabilitatsiooniplaani originaali enda kätte.

Rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas märgitud või Sotsiaalkindlustusameti poolt koostatud tegevuskavas märgitud teenuste saamiseks:

 1.  Tulge kokkulepitud kuupäeval kohale koos suunamisotsusega ja/või rehabilitatsiooniplaaniga.
 2. Rehabilitatsiooniplaan/ tegevuskava vaadatakse teiega koos üle ning planeeritakse edasine tegevus plaani elluviimiseks.
 3. Lähtudes rehabilitatsiooniplaanist/tegevuskavast hakatakse osutama teenuseid. Teenuste osutamise ajakava lepitakse kokku lapse ja rehabilitatsioonimeeskonna koordinaatori või spetsialisti vahel.
 4. Juhul, kui teenuse osutamise aluseks on SKA juhtumikorraldaja koostatud tegevuskava, siis suunab koordinaator kliendi otse spetsialistide poole, kellega lepitakse kokku teenuse osutamise ajakava. Spetsialistid täiendavad juhtumikorraldaja koostatud tegevuskava koos kliendiga.

Rehabilitatsiooniteenuse raames koostatavad dokumendid:  

Rehabilitatsiooniteenuse raames koostatakse kliendile rehabilitatsiooniplaan (selle puudumisel) ning andmestikud teenuse saamise kohta. Andmestikes kajastub teenuse saamise kuupäev, kestus tundides ning tunni tegevuse kirjeldus. Koostatud dokumente on õigus näha kliendil ning kliendi seaduslikul esindajal.

Rehabilitatsiooniteenuse lõpetamine:

 1. Rehabilitatsiooniteenuste osutamise lõppedes täidetakse rehabilitatsiooniplaani D-osa – kuidas teenus kliendile mõjus, millised muutused kliendil toimusid, milline oli teenuse tulemus, kas ja milliseid teenuseid vajab klient edaspidi – ning esitada see Sotsiaalkindlustusametile hiljemalt koos viimase arvega.
 2. Omal soovil võib kliendi seaduslik esindaja lõpetada teenuse, esitades teenusepakkuja vahetamiseks või teenuse lõpetamiseks vabas vormis avalduse oma elukohajärgsesse SKA klienditeenindusse.

 

 

Märksõnad

Jälgi meid

Aktsiaselts Rakvere Haigla

KMKR nr: EE100801002
Rg-kood: 10856624
TP kood: 591303

Lõuna põik 1, 44316 Rakvere
Sekretär: +372  322 9010
E-post: haigla@rh.ee

Tegevusluba nr: L04611, L04365, L04279, L03999, L03805, L03788, L03293, L02637, L05956, L05376, L05189

SEB Pank
SWIFT/BIC: EEUHEE2X, IBAN: EE791010220025506016

Swedbank
SWIFT/BIC: HABAEE2X, IBAN: EE942200221020336737

Luminor Bank
SWIFT/BIC: NDEAEE2X, IBAN:  EE521700017001904897

Coop Pank
SWIFT/BIC: EKRDEE22, IBAN: EE744204278615913802

aktiivne tegevus EMO,  polikliinik, rehabilitatsioon, teenused, uuring, üldine