REFERENTSVAHEMIKUD

 

Analüüt / ühik Referentsväärtused Allikas
Kreatiinkinaas CK

U/l

M kuni 171

N kuni 145

Reagente tootva firma THERMO andmed
Alaniini aminotransferaas ALT

U/l

M kuni 45

N kuni 34

L 0-1a. <56

2-6a. <29

7-17a. <37

Täiskasvanute referentsid THERMO

Laste referentsid ROCHE

Aspartaadi aminotransferaas AST

U/l

M kuni 37

N kuni 31

L0-3a. <58

4-6a.<48

7-12a.<44

13-17a.<39

Täiskasvanute referentsid THERMO

Laste referentsid ROCHE

Laktaadi dehüdrogenaas LDH

U/l

TK 135-225

0-1a. 135-451

2-3a. 135-344

4-6a. 135-314

7-12a. 155-332

13-17a. 135-279

Täiskasvanute referentsid THERMO

Laste referentsid ROCHE

Gamma-glutamüüli transferaas GGT

U/l

M 15 – 55

N 15 – 38

L alla 1a. <203

2-3a. <87

4-6a. <26

7-12a.<31

13-17a. <29

Täiskasvanute referentsid THERMO

Laste referentsid ROCHE

Aluseline fosfataas ALP

U/l

M 19 – 60a. 53-128

M üle 60a. 53- 119

N 19-60a. 42- 98

N üle 60a. 42- 141

L 0-1a. 20-390

2-3a. 20-409

4-6a. 20-347

M7-12a. 20-316

N7-12a. 20-312

M13-18a. 20-381

N13-18a. 20-329

Täiskasvanute referentsid THERMO

Laste referentsid ROCHE

Bilirubiin

µmol/l

 Üldine bil. 8,5- 20

otsene bil. 0,2- 7

 

THERMO
Alfa-amülaas

U/l

Seerumis 10-100

Uriinis M kuni 490

Uriinis N kuni 450

THERMO
Lipaas

U/l

0-15a. 13-31

16-18a. 13-55

19a.jne. 13-60

 

Täiskasvanute referentsid THERMO

Laste referentsid ROCHE

Kreatiniin

µmol/l

M  59…104 (alates 15 a.)

N   45…84 (alates 15 a.)

L0-2a. <36

3-4a. <42

5-6a. <52

7-8a.<53

9-10a. <65

11-12a. <70

13-14a. <77

Täiskasvanute referentsid THERMO

Laste referentsid ROCHE

Glomerulaarfiltratsiooni kiirus (eGFR) 90 ml/min/1,73m2   ja  üle selle – normaalne glome­rulaar­filtratsiooni kiirus

 

60 – 89 ml/min/1,73m2  – neerukahjustus kergelt vähenenud glomerulaar­filtratsiooni kiirusega

 

30 – 59 ml/min/1,73m2- mõõdukalt vähenenud glomerulaarfiltratsiooni kiirus

 

15 – 29 ml/min/1,73m2   – tunduvalt vähenenud

glomerulaarfiltratsiooni kiirus

 

alla 15 ml/min/1,73m2 – neerupuudulikkus

Ravijuhend
Urea

mmol/l

Kuni 3a. 1,8-6,0

4-13a. 2,5-6,0

14-19a. 2,9-7,5

N 20-50a. 2,6-6,7

M 20-50a. 3,2-7,3

N 51jne. 3,5-7,2

M 51jne. 3,0-9,2

 

 

ROCHE
Kusihape

µmol/l

M 210 – 420

N 150 –350

THERMO
Üldkolesterool

mmol/l

19a.jne.2,2- 5,2

(Mõõdukas risk 5,2 – 6,2

Kõrge risk üle 6,2)

LM 0-1a. 1,97-4,63

N 0-1a. 1,97-5,59

M 2-3a. 2,2-4,71

N 2-3a. 2,79-4,99

M 4-6a. 2,84-5,61

N 4-6a. 2,74-4,99

M 7-9a. 2,84-5,46

N 7-9a. 2,69-5,43

M 10-12a. 2,72-5,77

N 10-12a. 2,72-5,64

M 13-15a. 2,35-5,28

N 13-15a. 2,79-5,3

M 16-18a. 2,12-4,97

N 16-18a. 2,38-6,05

Täiskasvanute referentsid THERMO

Laste referentsid ROCHE

HDL-kolesterool

mmol/l

Soovitatav üle 1,55

Mõõdukas risk 1,03-1,55

Kõrge risk alla 1,03

 

Reagente tootva firma THERMO andmed
LDL-kolesterool

mmol/l

Soovitatav alla 3,37

Mõõdukas risk 3,37-4,12

Kõrge risk üle 4,12

Reagente tootva firma THERMO andmed
Triglütseriidid

mmol/l

Soovitatav alla 1,70

Piirväärtus 1,70-2,25

Kõrge 2,26-5,64

Väga kõrge üle 5,64

Reagente tootva firma THERMO andmed
Üldvalk

g/l

TK 64-83

0-1a 51-73

2-3a  56-75

4-18a 60-80

Täiskasvanute referentsid THERMO

Laste referentsid ROCHE

Albumiin

g/l

TK 35-52

0-14a. 38-54

15-17a.32-45

Täiskasvanute referentsid THERMO

Laste referentsid ROCHE

Na mmol/l 138 – 148
K mmol/l 3.6 – 5.0
Mg mmol/l

 

0,66-1,07 kuni 60a

61-90a. 0,66-0,99

91a jne 0,70-0,95

THERMO/ ROCHE
Ca mmol/l

 

L0-2a. 2,25-2,75

3-12a. 2,20-2,70

13-17a. 2,1-2,55

18-60a. 2,15-2,57

61-90a. 2,2 – 2,55

üle 91 a. 2,05-2,40

 

Täiskasvanute referentsid THERMO

Laste referentsid ROCHE

Ca ion. mmol/l 1,15-1,29 THERMO
P mmol/l

 

TK 0,87-1,45

0-1a. 1,15-2,15

2-3a. 1,0-1,95

4-6a. 1,05-1,8

7-9a. 0,95-1,75

10-12a. 1,05-1,85

13-15a. 0,95-1,75

16-18a. 0,95-1,60

Täiskasvanute referentsid THERMO

Laste referentsid ROCHE

Fe

µmol/l

M 11-28 (19a. jne)

N 6,6-26

M 1-30p. 5,7-20,0

N 1-30p. 5,2-22,7

M 1-12k. 4,8-19,5

N 1-12k. 4,5-22,6

M 1-3a. 5,2-16,3

N 1-3a. 4,5-18,1

M 4-6a. 4,5-20,6

N 4-6a. 5,0-16,7

M 7-9a. 4,8-17,2

N 7-9a. 5,4-18,6

M10-12a. 5,0-20

N 10-12a. 5,7-18,6

M 13-15a. 4,7-19,7

N 13-15a. 5,4-19,5

M 16-18a. 4,8-24,7

N 16-18a. 5,9-18,3

ROCHE
Transferriin g/l

 

 

Transferriini saturatsioon %

Alla 7 a. 1,3-3,6

TK 2,0-3,6

 

15-45

THERMO
Veresuhkur

mmol/l

TK 4,1-5,9

60-90a. 4,6-6,4

üle 90a. 4,2-6,7

lapsed 3,3-5,6

Täiskasvanute referentsid THERMO

Laste referentsid ROCHE

Laktaat mmol/l 0,5-2,2 bioMerieux
C-reaktiivne valk CRV mg/l 0-6 THERMO
Prokaltsitoniin  PCT  µg/l kuni 0,25
Reumatoidfaktor

kU/l

negatiivne HUMAN
Antistreptolüsiin-O

kU/l

TK alla 200

L 0-6a.<150

THERMO
​Immuunoglobuliin A  g/l ​alla 1 a. 0-0,83

1-3 a. 0,2-1,0

4-12 a. 0,27-2,04

13-19 a. 0,58-3,48

üle 19 a. 1,1-4,1

​Immuunoglobuliin M  g/l ​alla 1 a. 0-1,45

1-3 a. 0,19-1,46

4-12 a. 0,24-1,79

üle 13 a. 0,35-2,2

​Immuunoglobuliin G  g/l ​8,4-17
Glükeeritud hemoglobiin mittediabeetikutel 4-6% (20-42 mmol/mol)

kompenseeritud diabeedi korral 6-7%

Ravijuhend
Troponiin I

µg/l

Naised alla 11,6
Mehed alla 19,8
Beckman Coulter
Kreatiini kinaasi MB isoensüüm (CK-MB)

µg/l

Naised alla 4

Mehed alla 5

Digoksiin

µg/l

Terapeutiline vahemik

Alla 18 a – 1,1-1,7

Täiskasvanu – 1,0-2,0

bioMerieux
Ferritiin

µg/l

M 70 – 435

N 18 – 60a. (tsükl.) 10 – 160

N üle 60a. (menop.) 25 – 280

Alla 1a. 12 – 327

1 – 6a. 6 – 67

M 7 – 12a. 14 – 124

N 7 – 12a. 7 – 84

M 13 – 17a. 14 – 152

N 13 – 17a. 13 – 68

Täiskasvanute referentsid bioMerieux

Laste referentsid ROCHE

 

 

B-tüüpi natriureetiline N-terminaalne propeptiid
Krooniline südamepuudulikkus Välistuspiir, ng/l Diagnostiline otsustuspiir, ng/l
18-44 aastat Alla 115 Üle 2000
45-54 a Alla 170 ​Üle 2000
55-64 a Alla 260 ​Üle 2000
65-74 a Alla 350 ​Üle 2000
Üle 75 a Alla 740 ​Üle 2000
  ​ ​
Äge südamepuudulikkus Välistuspiir, ng/l Diagnostiline otsustuspiir, ng/l
Alla 50 a Alla 300 Üle 450
50-75 a ​Alla 300 Üle 900
Üle 75 a ​Alla 300 Üle 1800

“ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008”, European Heart Journal 2008; 29, 2388-2442

Allergeen-spetsiifiliste IgE väärtusi mõõdetakse kU/l ning väljendatakse klassidena (0-6) vastavalt tabelile 2.

Tabel 2 Klasside ja allergeen-spetsiifiliste IgE sisalduse seosed patsiendi seerumis

Mõõdetud tulemus (kU/l) Klass Allergeen-spetsiifilise IgE sisaldus
0.00 – 0.34 0 (0.0 – 0.9) Ei leitud ühtegi või leidub üliharva
0.35 – 0.69 1 (1.0 – 1.9) Madal
0.70 – 3.49 2 (2.0 – 2.9) Kergelt kõrgenenud
3.50 – 17.49 3 (3.0 – 3.9) Oluliselt kõrgenenud
17.50 – 49.99 4 (4.0 – 4.9) Kõrge
50.00 – 99.99 5 (5.0 – 5.9) Väga kõrge
≥ 100 6      (≥ 6.0) Ülikõrge

 

 

Märksõnad

Jälgi meid

KMKR nr: EE100801002
Rg-kood: 10856624
TP kood: 591303

Lõuna põik 1, 44316 Rakvere
Sekretär: +372  322 9010
Faks:  +372 322 9009
E-post: haigla@rh.ee

Tegevusluba nr: L04611, L04365, L04279, L03999, L03805, L03788, L03293, L02637

SEB Pank
SWIFT/BIC: EEUHEE2X, IBAN: EE791010220025506016

Swedbank
SWIFT/BIC: HABAEE2X, IBAN: EE942200221020336737

Luminor Bank
SWIFT/BIC: NDEAEE2X, IBAN:  EE521700017001904897

Coop Pank
SWIFT/BIC: EKRDEE22, IBAN: EE744204278615913802

aktiivne tegevus EMO,  polikliinik, rehabilitatsioon, teenused, uuring, üldine