Rakvere Haigla laboris teostatavate uuringute hinnakiri (alates 01.01.2024)

Nr. Uuringu nimetus

Maksumus EUR

I HEMATOLOOGIA (lilla korgiga katsut)
Hemogramm (B-CBC) (leukotsüüdid, erütrotsüüdid, hemoglobiin, hematokritt, MCV, MCH, MCHC, trombotsüüdid) 4,29
Hemogramm viieosalise leukogrammiga 4,56
Erütrotsüütide settekiirus (Westergreni järgi) (B-ESR) (musta korgiga katsut) 3,40
Vereäige mikroskoopia (B-Smear-m panel) 16,64
Retikulotsüütide mikroskoopia (B-Ret-m) 6,31
II URIINI UURINGUD
Uriini ribaanalüüs (U-Strip) 3,15
Uriini sademe mikroskoopia (U-Sed-m panel) 6,09
Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis (U-Alb/U-Crea) (Mikroalbuminuuria) 4,17
Valk uriinis (U-Prot) (Täiendav uuring ribaanalüüsi positiivse valgu tulemuse korral ) 2,43
Alfa-amülaas uriinis (U-Amyl) 2,49
Narkootikumide kvalitatiivne uuring kassett-testiga (U-Narco panel) (parameetrite kaupa) 6,08 x param.
III FAECESE UURINGUD
E. vermicularis uuring anaalkaapelt (XXX-E vermicularis-m) 8,34
Parasiitide uuring roojas (St-Ussnugiliste munad-m) 18,01
Peitveri roojas (St-Hb panel) 12,96
Kalprotektiin (St-Calpro) 32,33
IV  PREPARAADID, KEHAVEDELIKE  UURINGUD
Värvitud preparaat trich. vag.-le, seentele, mikrofloorale ja värv. prep. gonokokkidele 12,71
Värvitud äigepreparaadid punktaatidest (pleuravedelik, astsiidivedelik) 20,95
Liikvori makroskoopiline uuring,  tsütoosi uuring (CSF-WBC; CSF-RBC) 4,00
Valk liikvoris (CSF-Prot) 4,17
Glükoos liikvoris (CSF-Gluc) 2,43
Liikvori tsütogramm (CSF-Diff) 20,95
V HÜÜBIMISSÜSTEEMI  UURINGUD (sinise korgiga katsut)
Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg (P-APTT) 5,73
Protrombiini aeg, indeks, INR (P-PT-INR) 5,73
Fibrinogeen (P-Fibr) 8,48
D-dimeerid (P-D-Di) 15,73
VI IMMUUNOHEMATOLOOGIA (lilla korgiga katsut)
ABO- veregrupi määramine ja Rh(D)-kuuluvus (B-ABO) 21,24
Erütrotsütaarsete antikehade sõeltest geeltehnikaga (B-aRBC-g) 15,94
Direktne antiglobuliintest (Otsene Coombsi test) (B-DAT) 15,44
ABO-veregrupi ja Rh(D) määramine (otsese reaktsiooniga) 15,59
Rh-fenotüübi määramine 21,77
Vastsündinu vere kompleksanalüüs 19,61
VII KLIINILINE  KEEMIA (BIOKEEMIA), IMMUNOLOOGIA (põhiliselt punase korgiga katsut, vaata erandeid VII osa lõpust)
Kreatiini kinaas seerumis (S-CK) 2,49
Alaniini aminotransferaas seerumis (S-ALT) 2,49
Aspartaadi aminotransferaas seerumis (S-AST) 2,49
Laktaadi dehüdrogenaas seerumis (S-LDH) 2,49
Gammaglutamüüli transferaas seerumis ( S-GGT) 2,49
Aluseline fosfataas seerumis (S-ALP) 2,49
Alfaamülaas seerumis (S-Amyl) 2,49
Lipaas seerumis (S-Lip) 4,44
Bilirubiin seerumis (S-Bil) 2,43
Konjugeeritud bilirubiin 2,43
Kreatiniin seerumis (S-Crea) 2,39
Uurea seerumis (S-Urea) 2,39
Kusihape seerumis (S-UA) 2,39
Kolesterool seerumis (S-Chol) 2,43
HDL-kolesterool seerumis (S-HDL-Chol) 3,09
Triglütseriidid seerumis (S-Trigl) 2,43
LDL-kolesterool seerumis (S-LDL-Chol) 3,09
Valk seerumis (üldvalk) (S-Prot) 2,43
Albumiin seerumis (S-Alb) 2,43
Naatrium seerumis (S-Na) 2,43
Kaalium seerumis (S-K) 2,49
Kloriid seerumis (S-Cl) 5,75
Magneesium seerumis (S-Mg) 2,63
Kaltsium seerumis (S-Ca) 2,49
Fosfaat seerumis (S-P) 2,63
Raud seerumis (S-Fe) 2,63
Transferriin (S-Transf) ja transferriini saturatsioon 5,15
C-reaktiivne valk seerumis (S-CRP) 3,08
Reumatoidfaktor seerumis (S-RF) 3,50
Antistreptolüsiin O seerumis (S-ASO) 3,50
Digoksiin seerumis (S-Digox) 16,85
Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis (S-CK-MBm) 10,20
Prokaltsitoniin seerumis (S-PCT) 29,85
ERINEVAD  KATSUTID:
Etanool (spetsiaalne Na fluoriid/K oksalaadiga katsut-hall kork) 7,78
Glükohemoglobiin veres (B-HbA1c) (lilla korgiga katsut) 8,40
Glükoos paastuplasmas (fP-Gluc) (halli korgiga katsut) 2,43
Glükoosi taluvuse proov (GTT) (halli korgiga katsut) 2,43 x
Laktoosi taluvuse proov (LTT) (halli korgiga katsut) 2,43 x
Laktaat plasmas (P-Lac) (halli korgiga katsut) 5,75
B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment plasmas (P-NT-proBNP) (hepariiniga katsut – roheline kork) 32,33
Troponiin I (kõrgtundlik) plasmas (P-cTnI-hs) (hepariiniga katsut- roheline kork) 10,20
Müoglobiin plasmas (P-Myogl) (hepariiniga katsut – roheline kork) 10,20
Happe-aluse tasakaal (B-ABB panel) (hepariiniga süstal või kapillaar) 7,07
VIII HORMOONID,  KASVAJAMARKERID, ANEEMIA jm. MARKERID (punase korgiga katsut)
Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis (S-TSH) (türeotropiin) 7,77
Vaba trijoodtüroniin seerumis (S- FT3) 7,77
Vaba türoksiin seerumis (S-FT4) 7,77
Türeoidperoksüdaasivastane IgG seerumis (S-TPO IgG) 10,20
Progesteroon seerumis (S-Prog) 7,77
Prolaktiin seerumis (S-Prol) 7,77
Östradiool seerumis (S-E2) 7,77
Testosteroon seerumis (S-Testo) 7,77
Prostataspetsiifiline antigeen seerumis (S-PSA) 10,20
Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis (S-fPSA) 10,20
Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis (S-fPSA%)
Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis  (S-CEA) 10,20
Kasvajaantigeen CA 125 seerumis (S-CA 125) 10,20
Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis (S-CA 15-3) 10,20
Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis (S-CA 19-9) 10,20
Koorioni gonadotropiin seerumis (S-hCG) 7,77
Ferritiin seerumis (S-Fer) 10,20
Folaat seerumis (S-Fol) 10,20
Vitamiin B12 seerumis (S-Vit B12) 10,20
Vitamiin D (25-OH) seerumis /S-Vit D (25-OH)/ 10,20
Immuunoglobuliin E seerumis (S-IgE) 7,77
Allergeenide paneelid (S-Inh IgE RIDA Screen) 14,45 x3
Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastased antikehad (S-CCP IgG QN) 14,45
Koe transglutaminaasi vastased IgA antikehad (S-tTG IgA QN) 10,20
Koe transglutaminaasi vastased IgG antikehad (S-tTG IgG QN) 10,20
IX VIIRUSUURINGUD jm. HAIGUSTEKITAJATE UURINGUD SEERUMIST (punase korgiga katsut)
Treponema pallidum vastane antikeha seerumis (S-T pallidum Ab) 11,56
B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis (S-HBsAg ) 7,77
Inimese immuunpuudulikkuse viiruse  1. ja 2. tüübi vastane  antikeha, p24 antigeen seerumis (S-HIV 1,2 Ag+Ab) 7,77
C-hepatiidi viiruse vastane antikeha seerumis (S-HCV Ab) 14,45
Helicobacter pylori vastane IgA seerumis (S-H pylori IgA) 10,20
Helicobacter pylori vastane IgG seerumis (S-H pylori IgG) 10,20
Epstein – Barri viiruse vastane IgM seerumis (S-EBV IgM) 7,77
Epstein – Barri viiruse vastane IgG seerumis (S-EBV IgG) 7,77
Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis (S-B burgdorferi IgM) 10,20
Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis (S-B burgdorferi IgG) 10,20
Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis (S-M pneumoniae IgA QN) 7,77
Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis (S-M pneumoniae IgM QN) 7,77
Mycoplasma pneumoniae vastane IgG seerumis (S-M pneumoniae IgG QN) 7,77
Chlamydophila pneumoniae vastane IgA seerumis (S-C pneumoniae IgA QN) 7,77
Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis (S-C pneumoniae IgM QN) 7,77
Chlamydophila pneumoniae vastane IgG seerumis (S-C pneumoniae IgG QN) 7,77
Puukentsefaliidi viiruse IgM seerumis (S-TBEV IgM QN) 10,20
Puukentsefaliidi viiruse IgG seerumis (S-TBEV IgG QN) 10,20
X MIKROBIOLOOGIA
Mikroskoopia
1. Algmaterjali mikroskoopiline uuring 12,71
2. Fluorestsentsmikroskoopia (Helicobacter pylori suhtes biopsiamaterjalist) 12,71
Külvid
1. Kurgulima
mikrofloorale 16,87
difteeriale 16,87 või 11,06
seentele 16,87 või 11,06
2. Ninaneelulima
mikrofloorale 16,87
difteeriale 16,87 või 11,06
meningokokile 16,87 või 11,06
3. Kõrvamäda
mikrofloorale 16,87
seentele 16,87 või 11,06
4. Röga
mikrofloorale 12,71 või 16,87
seentele 16,87 või 11,06
5. Uriin
Mikrofloorale 16,87
6. Haavamäda
aeroobidele 12,71 või 16,87
anaeroobidele 12,71 või 27,26
7. Silmamäda
mikrofloorale 16,87
8. Punktaadid
mikrofloorale 12,71 või 16,87
seentele (vajadusel) 16,87 või 11,06
anaeroobidele (vajadusel) 12,71 või 27,26
Võimalik kasutada ka BacT/ALERT-süsteemi aeroobidele, anaeroobidele, seentele a´ 19,31
9. Materjal emakakaelast, tupest, ureetrast
mikrofloorale 16,87
seentele 11,06
gonokokile 16,87
B grupi streptokokile 16,87
10. Faeces
salmonelladele 16,87
shigelladele 16,87 või 11,06
jersiiniale 16,87 või 11,06
stafülokokkidele 16,87 või 11,06
kampülobakterile 27,26
E. coli (patogeensetele serovariantidele) 16,87 või 11,06
NB! Loetletud koode kasutame negatiivseks jäänud tulemuse korral. Positiivse leiu korral lisanduvad samastamise ja tundlikkuse koodid.
11. Haigustekitaja samastamine 17,98
Haigustekitaja samastamine testsüsteemi abil 17,57
Haigustekitaja ravimtundlikkuse määramine (kuni 6 diski) 11,53
Antibakteriaalse preparaadi minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine    (E-test) 1 preparaadi suhtes 13,31
Antimikroobse preparaadi minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine (VITEK) paneeli abil 13,31×2 või 13,31
Mikroobide resistentsusmehhanismide tuvastamine 13,31×2 või 11,53
12. Eriuuringud
 Chlamydia trachomatis (PCR) 21,51
 Neisseria gonorrhoeae (PCR) 21,51
Mycoplasma hominis (PCR) 21,51
Mycoplasma genitalium (PCR) 21,51
Ureaplasma urealyticum (sh Ureaplasma parvum) (PCR) 21,51
Tricomonas vaginalis (PCR) 21,51
13. Haigustekitaja kiirdiagnostika
Ninaneelulima
SARS-CoV-2 (COVID-19) (reaalaja-PCR) 61,45
Kompleks-uuring: SARS-CoV-2+ gripp A/ B (reaalaja-PCR) 83,41 või 21,51 x2
Kompleks-uuring: SARS-CoV-2+ gripp A/ B +RSV (reaalaja-PCR) 83,41 või 21,51×2 või 42,92
Kompleks-uuring: Gripp A/ B +RSV (reaalaja-PCR) 21,51×2 või 42,92
SARS-CoV-2 antigeeni määramine (ribaanalüüs) 17,57
Röga
Mycobacterium tuberculosis   kompleksi DNA määramine (poolkvantitatiivne reaalaja PCR) 111,78
Uriin
Legionella antigeeni määramine 25,41
Faeces
Rotaviirus 11,56
Adenoviirus 11,56
Noroviirus 21,51
Cryptosporidium 11,56
Giardia lamblia 17,98
C. difficile toksiinitest (toksiinid A ja B) 25,41
Clostridium difficile GDH antigeeni määramine 25,41
Campylobacter spp antigeeni määramine 11,56
H.pylori antigeeni määramine 11,56
E. coli O157 11,56

 

Märksõnad

Jälgi meid

Aktsiaselts Rakvere Haigla

KMKR nr: EE100801002
Rg-kood: 10856624
TP kood: 591303

Lõuna põik 1, 44316 Rakvere
Sekretär: +372  322 9010
E-post: haigla@rh.ee

Tegevusluba nr: L04611, L04365, L04279, L03999, L03805, L03788, L03293, L02637, L05956, L05376, L05189

SEB Pank
SWIFT/BIC: EEUHEE2X, IBAN: EE791010220025506016

Swedbank
SWIFT/BIC: HABAEE2X, IBAN: EE942200221020336737

Luminor Bank
SWIFT/BIC: NDEAEE2X, IBAN:  EE521700017001904897

Coop Pank
SWIFT/BIC: EKRDEE22, IBAN: EE744204278615913802

aktiivne tegevus EMO,  polikliinik, rehabilitatsioon, teenused, uuring, üldine