Nr. Uuringu nimetus Maksumus EUR
I HEMATOLOOGIA (lilla korgiga katsut)
Hemogramm (B-CBC) (leukotsüüdid, erütrotsüüdid, hemoglobiin, hematokritt, MCV, MCH, MCHC, trombotsüüdid) 3,36
Hemogramm viieosalise leukogrammiga 3,63
Erütrotsüütide settekiirus (Westergreni järgi) (B-ESR) (musta korgiga katsut) 2,48
Vereäige mikroskoopia (B-Smear-m panel) 12,26
Retikulotsüütide mikroskoopia (B-Ret-m) 5,35
II URIINI UURINGUD
Uriini ribaanalüüs (U-Strip) 2,37
Uriini sademe mikroskoopia (U-Sed-m panel) 4,49
Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis (U-Alb/U-Crea) (Mikroalbuminuuria) 3,25
Valk uriinis (U-Prot) (Täiendav uuring ribaanalüüsi positiivse valgu tulemuse korral ) 1,81
Alfa-amülaas uriinis (U-Amyl) 1,87
Narkootikumide kvalitatiivne uuring kassett-testiga (U-Narco panel) (parameetrite kaupa) 5,13 x param.
III FAECESE UURINGUD
E. vermicularis uuring anaalkaapelt (XXX-E vermicularis-m) 6,09
Parasiitide uuring roojas (St-Ussnugiliste munad-m) 13,32
Koprogramm (St-Microscopy) 15,60
Peitveri roojas (St-Hb panel) 10,13
Kalprotektiin (St-Calpro) 30,79
IV PREPARAADID, KEHAVEDELIKE  UURINGUD
Värvitud preparaat trich. vag.-le, seentele, mikrofloorale ja värv. prep. gonokokkidele 9,32
Värvitud äigepreparaadid punktaatidest (pleuravedelik, astsiidivedelik) 15,60
Liikvori makroskoopiline uuring,  tsütoosi uuring (CSF-WBC; CSF-RBC) 3,22
Valk liikvoris (CSF-Prot) 3,25
Glükoos liikvoris (CSF-Gluc) 1,81
Liikvori tsütogramm (CSF-Diff) 15,60
V HÜÜBIMISSÜSTEEMI  UURINGUD (sinise korgiga katsut)
Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg (P-APTT) 4,56
Protrombiini aeg, indeks, INR (P-PT-INR) 4,56
Fibrinogeen (P-Fibr) 6,71
D-dimeerid (P-D-Di) 13,84
VI IMMUUNOHEMATOLOOGIA (lilla korgiga katsut)
ABO- veregrupi määramine ja Rh(D)-kuuluvus (B-ABO) 16,06
Erütrotsütaarsete antikehade sõeltest geeltehnikaga (B-aRBC-g) 12,07
Direktne antiglobuliintest (Otsene Coombsi test) (B-DAT) 11,45
VII KLIINILINE  KEEMIA (BIOKEEMIA), IMMUNOLOOGIA (põhiliselt punase korgiga katsut, vaata erandeid VII osa lõpust)
Kreatiini kinaas seerumis (S-CK) 1,87
Alaniini aminotransferaas seerumis (S-ALT) 1,87
Aspartaadi aminotransferaas seerumis (S-AST) 1,87
Laktaadi dehüdrogenaas seerumis (S-LDH) 1,87
Gammaglutamüüli transferaas seerumis ( S-GGT) 1,87
Aluseline fosfataas seerumis (S-ALP) 1,87
Alfaamülaas seerumis (S-Amyl) 1,87
Lipaas seerumis (S-Lip) 3,79
Bilirubiin seerumis (S-Bil) 1,81
Konjugeeritud bilirubiin 1,81
Kreatiniin paastuseerumis (fS-Crea) 1,78
Uurea paastuseerumis (fS-Urea) 1,78
Kusihape seerumis (S-UA) 1,78
Kolesterool seerumis (S-Chol) 1,82
HDL-kolesterool paastuseerumis (fS-HDL-Chol) 2,46
Triglütseriidid paastuseerumis (fS-Trigl) 1,82
LDL-kolesterool paastuseerumis (fS-LDL-Chol) 2,46
Valk seerumis (üldvalk) (S-Prot) 1,81
Albumiin seerumis (S-Alb) 1,81
Naatrium seerumis (S-Na) 1,87
Kaalium seerumis (S-K) 1,87
Kloriid (S-Cl) 4,87
Magneesium seerumis (S-Mg) 2,01
Kaltsium paastuseerumis (fS-Ca) 1,87
Fosfaat paastuseerumis (fS-P) 2,01
Raud seerumis (S-Fe) 2,01
Transferriin (S-Transf) ja transferriini saturatsioon 4,21
C-reaktiivne valk seerumis (S-CRP) 2,46
Reumatoidfaktor paastuseerumis (fS-RF) 2,86
Antistreptolüsiin O seerumis (S-ASO) 2,86
Digoksiin seerumis (S-Digox) 15,37
Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis (S-CK-MBm) 9,03
Prokaltsitoniin 28,36
ERINEVAD  KATSUTID:
Etanool (spetsiaalne Na fluoriid/K oksalaadiga katsut-hall kork) 6,53
Glükohemoglobiin veres (B-HbA1c) (lilla korgiga katsut) 7,06
Glükoos paastuplasmas (fP-Gluc) (halli korgiga katsut) 1,81
Glükoosi taluvuse proov (GTT) (halli korgiga katsut) 1,81
Laktoosi taluvuse proov (LacTT) (halli korgiga katsut) 1,81
Laktaat paastuplasmas (fP-Lac) (halli korgiga katsut) 4,87
B-tüüpi natriureetiline N-terminaalne propeptiid (NT-proBNP) (hepariiniga katsut – roheline kork) 30,79
Troponiin (kardiaalne) veres (hepariiniga katsut- roheline kork) 9,03
Müoglobiin (Myogl) (hepariiniga katsut – roheline kork) 9,03
Happe-aluse tasakaal (B-ABB panel) (hepariiniga süstal või kapillaar) 5,89
VIII HORMOONID,  KASVAJAMARKERID, ANEEMIA jm. MARKERID

(punase korgiga katsut)

Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis (S-TSH) (türeotropiin) 6,63
Vaba trijoodtüroniin seerumis (S- FT3) 6,63
Vaba türoksiin seerumis (S-FT4) 6,63
Türeoidperoksüdaasivastane IgG seerumis (S-TPO IgG) 9,03
Luteiniseeriv hormoon seerumis (S-LH ) 6,63
Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis (S-FSH ) 6,63
Progesteroon seerumis (S-Prog) 6,63
Prolaktiin seerumis (S-Prol) 6,63
Prolaktiin seerumis (S-Prol) 6,63
Testosteroon seerumis (S-Testo) 6,63
Prostataspetsiifiline antigeen seerumis (S-PSA) 9,03
Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis (S-fPSA) 9,03
Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis  (S-CEA) 9,03
Kasvajaantigeen CA 125 seerumis (S-CA 125) 9,03
Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis (S-CA 15-3) 9,03
Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis (S-CA 19-9) 9,03
Koorioni gonadotropiin seerumis (S-hCG) 6,63
Ferritiin seerumis (S-Fer) 9,03
Folaat paastuseerumis (fS-Fol) 9,03
Vitamiin B12 paastuseerumis (fS-Vit B12) 9,03
Vitamiin D (25-OH) seerumis /S-Vit D (25-OH)/ 9,03
Immuunoglobuliin E seerumis (S-IgE) 6,63
Allergeenide paneelid (S-Inh IgE RIDA Screen) 13,21 x 3
Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastased antikehad (S-CCP IgG QN) 13,21
Koe transglutaminaasi vastased IgA antikehad (S-tTG IgA QN) 9,03
Koe transglutaminaasi vastased IgG antikehad (S-tTG IgG QN) 9,03
IX VIIRUSUURINGUD jm. HAIGUSTEKITAJATE UURINGUD SEERUMIST (punase korgiga katsut)
Mittetreponemaalse reagiini vastane antikeha seerumis (S-RPR) 8,75
Treponema pallidum vastane antikeha seerumis (S-T pallidum Ab) 8,75
B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis (S-HBsAg ) 6,63
Inimese immuunpuudulikkuse viiruse  1. ja 2. tüübi vastane  antikeha, p24 antigeen seerumis (S-HIV 1,2 Ag+Ab) 6,63
C-hepatiidi viiruse vastane antikeha seerumis (S-HCV Ab) 13,21
Helicobacter pylori vastane IgA seerumis (S-H pylori IgA) 9,03
Helicobacter pylori vastane IgG seerumis (S-H pylori IgG) 9,03
Epstein – Barri viiruse vastane IgM seerumis (S-EBV IgM) 6,63
Epstein – Barri viiruse vastane IgG seerumis (S-EBV IgG) 6,63
Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis (S-CMV IgM) 9,03
Tsütomegaloviiruse vastane IgG seerumis (S-CMV IgG) 9,03
Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis (S-B burgdorferi IgM) 9,03
Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis (S-B burgdorferi IgG) 9,03
Mycoplasma pneumoniae vastane antikeha seerumis (S-M pneumoniae Ab) 8,75
Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis (S-M pneumoniae IgA QN) 6,63
Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis (S-M pneumoniae IgM QN) 6,63
Mycoplasma pneumoniae vastane IgG seerumis (S-M pneumoniae IgG QN) 6,63
Chlamydophila pneumoniae vastane IgA seerumis (S-C pneumoniae IgA QN) 6,63
Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis (S-C pneumoniae IgM QN) 6,63
Chlamydophila pneumoniae vastane IgG seerumis (S-C pneumoniae IgG QN) 6,63
X MIKROBIOLOOGIA
Mikroskoopia
1. Algmaterjali mikroskoopiline uuring 9,32
2. Fluorestsentsmikroskoopia (Helicobacter pylori suhtes biopsiamaterjalist) 9,32
Külvid
1. Kurgulima
mikrofloorale 12,70
difteeriale 12,70 või 8,31
seentele 12,70 või 8,31
2. Ninaneelulima
Mikrofloorale 12,70
difteeriale 12,70 või 8,31
meningokokile 12,70 või 8,31
3. Kõrvamäda
mikrofloorale 12,70
seentele 12,70 või 8,31
4. Röga
mikrofloorale 12,70
seentele 12,70 või 8,31
5. Uriin
mikrofloorale 12,70
6. Haavamäda
aeroobidele 9,32 või 12,70
anaeroobidele 9,32 või 21,15
7. Silmamäda
mikrofloorale 12,70
8. Punktaadid
mikrofloorale 9,32 või 12,70
seentele (vajadusel) 12,70 või 8,31
anaeroobidele (vajadusel) 9,32 või 21,15
Võimalik kasutada ka BacT/ALERT-süsteemi aeroobidele, anaeroobidele, seentele a´ 16,58
9. Materjal emakakaelast, tupest, ureetrast
mikrofloorale 12,70
seentele 8,31
gonokokile 12,70
B grupi streptokokile 12,70
10. Faeces
salmonelladele 12,70
shigelladele 12,70 või 8,31
jersiiniale 12,70 või 8,31
stafülokokkidele 12,70 või 8,31
kampülobakterile 21,15
E. coli (patogeensetele serovariantidele) 12,70 või 8,31
11. Haigustekitaja samastamine 13,48
Haigustekitaja samastamine testsüsteemi abil 14,40
β-hemolüütiliste streptokokkide samastamine latekstestiga ja teiste kultuuride serotüpiseerimine 9,66
Haigustekitaja ravimtundlikkuse määramine (kuni 6 diski) 8,57
Antibakteriaalse preparaadi minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine    (E-test) 1 preparaadi suhtes 10,55
Mikroobide resistentsusmehhanismide tuvastamine 10,55×2 või 8,57
XI Molekulaardiagnostilised uuringud (Reaalaja PCR)
1. Esmasjoauriin (meestel)
Chlamydia trachomatis (PCR) 17,30
Neisseria gonorrhoeae (PCR) 17,30
Mycoplasma hominis (PCR) 17,30
Mycoplasma genitalium (PCR) 17,30
Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (PCR) 17,30
Tricomonas vaginalis (PCR) 17,30
2. Ninaneelulima
Gripp A + Gripp B + RSV (PCR) 69,06
SARS-CoV-2 (PCR) 51,81 või 74,55
XII Haigustekitaja kiirdiagnostika (antigeeni määramine)
1. Uriin
Legionella antigeeni määramine 21,69
2. Faeces
Rotaviirus 8,75
Adenoviirus 8,75
Noroviirus 17,35
Cryptosporidium 8,75
Giardia lamblia 13,48
C. difficile toksiinitest (toksiinid A ja B) 21,69
Clostridium difficile GDH antigeeni määramine 21,69
H. pylori 8,75
E. coli O157 8,75

 

 

Märksõnad

Jälgi meid

KMKR nr: EE100801002
Rg-kood: 10856624
TP kood: 591303

Lõuna põik 1, 44316 Rakvere
Sekretär: +372  322 9010
Faks:  +372 322 9009
E-post: haigla@rh.ee

Tegevusluba nr: L04611, L04365, L04279, L03999, L03805, L03788, L03293, L02637

SEB Pank
SWIFT/BIC: EEUHEE2X, IBAN: EE791010220025506016

Swedbank
SWIFT/BIC: HABAEE2X, IBAN: EE942200221020336737

Luminor Bank
SWIFT/BIC: NDEAEE2X, IBAN:  EE521700017001904897

Coop Pank
SWIFT/BIC: EKRDEE22, IBAN: EE744204278615913802

aktiivne tegevus EMO,  polikliinik, rehabilitatsioon, teenused, uuring, üldine