Nr. Uuringu nimetus Kood

Maksumus EUR

I HEMATOLOOGIA (lilla korgiga katsut)    
  Hemogramm (B-CBC) (leukotsüüdid, erütrotsüüdid, hemoglobiin, hematokritt, MCV, MCH, MCHC, trombotsüüdid) 66 201 3,36
  Hemogramm viieosalise leukogrammiga 66 202 3,63
  Erütrotsüütide settekiirus (Westergreni järgi) (B-ESR) (musta korgiga katsut) 66 200 2,48
  Vereäige mikroskoopia (B-Smear-m panel) 66 204 12,26
  Retikulotsüütide mikroskoopia (B-Ret-m) 66 203 5,35
II URIINI UURINGUD    
  Uriini ribaanalüüs (U-Strip) 66 207 2,37
  Uriini sademe mikroskoopia (U-Sed-m panel) 66 208 4,49
  Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis (U-Alb/U-Crea) (Mikroalbuminuuria) 66 117 3,25
  Valk uriinis (U-Prot) (Täiendav uuring ribaanalüüsi positiivse valgu tulemuse korral ) 66 100 1,81
  Alfa-amülaas uriinis (U-Amyl) 66 106 1,87
  Narkootikumide kvalitatiivne uuring kassett-testiga (U-Narco panel) (parameetrite kaupa) 66 141 x param. 5,13

x param.

       
III FAECESE UURINGUD    
  E. vermicularis uuring anaalkaapelt (XXX-E vermicularis-m) 66 500 6,09
  Parasiitide uuring roojas (St-Ussnugiliste munad-m) 66 502 13,32
  Koprogramm (St-Microscopy) 66 212 15,60
  Peitveri roojas (St-Hb panel) 66 209 10,13
  Kalprotektiin (St-Calpro) 66 709 30,79
IV  PREPARAADID, KEHAVEDELIKE  UURINGUD    
  Värvitud preparaat trich. vag.-le, seentele, mikrofloorale ja värv. prep. gonokokkidele 66 501 9,32
  Värvitud äigepreparaadid punktaatidest (pleuravedelik, astsiidivedelik) 66 212 15,60
  Liikvori makroskoopiline uuring,  tsütoosi uuring (CSF-WBC;

CSF-RBC)

66 211 3,22
  Valk liikvoris (CSF-Prot) 66 117 3,25
  Glükoos liikvoris (CSF-Gluc) 66 101 1,81
  Liikvori tsütogramm (CSF-Diff) 66 212 15,60
V HÜÜBIMISSÜSTEEMI  UURINGUD (sinise korgiga katsut)    
  Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg (P-APTT) 66 302 4,56
  Protrombiini aeg, indeks, INR (P-PT-INR) 66 302 4,56
  Fibrinogeen (P-Fibr) 66 303 6,71
  D-dimeerid (P-D-Di) 66 306 13,84
VI IMMUUNOHEMATOLOOGIA (lilla korgiga katsut)    
  ABO- veregrupi määramine ja Rh(D)-kuuluvus (B-ABO) 66 400 16,06
  Erütrotsütaarsete antikehade sõeltest geeltehnikaga (B-aRBC-g) 66 403 12,07
  Direktne antiglobuliintest (Otsene Coombsi test) (B-DAT) 66 411 11,45
  ABO-veregrupu ja Rh(D) määramine (otsese reaktsiooniga) 66 401 11,68
  Rh-fenotüübi määramine 66408 17,07
  Vastsündinu vere kompleksanalüüs 66410 15,14
VII KLIINILINE  KEEMIA (BIOKEEMIA), IMMUNOLOOGIA (põhiliselt punase korgiga katsut, vaata erandeid VII osa lõpust)    
  Kreatiini kinaas seerumis (S-CK) 66 106 1,87
  Alaniini aminotransferaas seerumis (S-ALT) 66 106 1,87
  Aspartaadi aminotransferaas seerumis (S-AST) 66 106 1,87
  Laktaadi dehüdrogenaas seerumis (S-LDH) 66 106 1,87
  Gammaglutamüüli transferaas seerumis ( S-GGT) 66 106 1,87
  Aluseline fosfataas seerumis (S-ALP) 66 106 1,87
  Alfaamülaas seerumis (S-Amyl) 66 106 1,87
  Lipaas seerumis (S-Lip) 66 110 3,79
  Bilirubiin seerumis (S-Bil) 66 103 1,81
  Konjugeeritud bilirubiin 66 103 1,81
  Kreatiniin paastuseerumis (fS-Crea) 66 102 1,78
  Uurea paastuseerumis (fS-Urea) 66 102 1,78
  Kusihape seerumis (S-UA) 66 102 1,78
  Kolesterool seerumis (S-Chol) 66 104 1,82
  HDL-kolesterool paastuseerumis (fS-HDL-Chol) 66 105 2,46
  Triglütseriidid paastuseerumis (fS-Trigl) 66 104 1,82
  LDL-kolesterool paastuseerumis (fS-LDL-Chol) 66 105 2,46
  Valk seerumis (üldvalk) (S-Prot) 66 100 1,81
  Albumiin seerumis (S-Alb) 66 100 1,81
  Naatrium seerumis (S-Na) 66 107 1,87
  Kaalium seerumis (S-K) 66 107 1,87
  Kloriid (S-Cl) 66 108 4,87
  Magneesium seerumis (S-Mg) 66 109 2,01
  Kaltsium paastuseerumis (fS-Ca) 66 107 1,87
  Fosfaat paastuseerumis (fS-P) 66 109 2,01
  Raud seerumis (S-Fe) 66 109 2,01
  Transferriin (S-Transf) ja transferriini saturatsioon 66 123 4,21
  C-reaktiivne valk seerumis (S-CRP) 66 112 2,46
  Reumatoidfaktor paastuseerumis (fS-RF) 66 111 2,86
  Antistreptolüsiin O seerumis (S-ASO) 66 111 2,86
  Digoksiin seerumis (S-Digox) 66 143 15,37
  Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis (S-CK-MBm) 66 707 9,03
  Prokaltsitoniin 66 720 28,36
       ERINEVAD  KATSUTID:
  Etanool (spetsiaalne Na fluoriid/K oksalaadiga katsut-hall kork) 66 142 6,53
  Glükohemoglobiin veres (B-HbA1c) (lilla korgiga katsut) 66 118 7,06
  Glükoos paastuplasmas (fP-Gluc) (halli korgiga katsut) 66 101 1,81
  Glükoosi taluvuse proov (GTT) (halli korgiga katsut) 66 101 x 1,81 x
  Laktoosi taluvuse proov (LacTT) (halli korgiga katsut) 66 101 x 1,81 x
  Laktaat paastuplasmas (fP-Lac) (halli korgiga katsut) 66  108 4,87
  B-tüüpi natriureetiline N-terminaalne propeptiid (NT-proBNP) (hepariiniga katsut – roheline kork) 66  709 30,79
  Troponiin (kardiaalne) veres (hepariiniga katsut- roheline kork) 66 707 9,03
  Müoglobiin (Myogl) (hepariiniga katsut – roheline kork) 66 707 9,03
  Happe-aluse tasakaal (B-ABB panel) (hepariiniga süstal või kapillaar) 66 113 5,89
VIII HORMOONID,  KASVAJAMARKERID, ANEEMIA jm. MARKERID (punase korgiga katsut)    
  Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis (S-TSH) (türeotropiin) 66 706 6,63
  Vaba trijoodtüroniin seerumis (S- FT3) 66 706 6,63
  Vaba türoksiin seerumis (S-FT4) 66 706 6,63
  Türeoidperoksüdaasivastane IgG seerumis (S-TPO IgG) 66 707 9,03
  Luteiniseeriv hormoon seerumis (S-LH ) 66 706 6,63
  Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis (S-FSH ) 66 706 6,63
  Progesteroon seerumis (S-Prog) 66 706 6,63
  Prolaktiin seerumis (S-Prol) 66 706 6,63
  Östradiool seerumis (S-E2) 66 706 6,63
  Testosteroon seerumis (S-Testo) 66 706 6,63
  Prostataspetsiifiline antigeen seerumis (S-PSA) 66 707 9,03
  Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis (S-fPSA) 66 707 9,03
  Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis (S-fPSA%)    
  Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis  (S-CEA) 66 707 9,03
  Kasvajaantigeen CA 125 seerumis (S-CA 125) 66 707 9,03
  Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis (S-CA 15-3) 66 707 9,03
  Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis (S-CA 19-9) 66 707 9,03
  Koorioni gonadotropiin seerumis (S-hCG) 66 706 6,63
  Ferritiin seerumis (S-Fer) 66 707 9,03
  Folaat paastuseerumis (fS-Fol) 66 707 9,03
  Vitamiin B12 paastuseerumis (fS-Vit B12) 66 707 9,03
  Vitamiin D (25-OH) seerumis /S-Vit D (25-OH)/ 66 707 9,03
  Immuunoglobuliin E seerumis (S-IgE) 66 706 6,63
  Allergeenide paneelid (S-Inh IgE RIDA Screen) 66 708 x3 13,21 x3
  Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastased antikehad (S-CCP IgG QN) 66 708 13,21
  Koe transglutaminaasi vastased IgA antikehad (S-tTG IgA QN) 66 707 9,03
  Koe transglutaminaasi vastased IgG antikehad (S-tTG IgG QN) 66 707 9,03
IX VIIRUSUURINGUD jm. HAIGUSTEKITAJATE UURINGUD SEERUMIST (punase korgiga katsut)    
  Mittetreponemaalse reagiini vastane antikeha seerumis (S-RPR) 66 540 8,75
  Treponema pallidum vastane antikeha seerumis (S-T pallidum Ab) 66 540 8,75
  B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis (S-HBsAg ) 66 706 6,63
  Inimese immuunpuudulikkuse viiruse  1. ja 2. tüübi vastane  antikeha, p24 antigeen seerumis (S-HIV 1,2 Ag+Ab) 66 719 6,63
  C-hepatiidi viiruse vastane antikeha seerumis (S-HCV Ab) 66 708 13,21
  Helicobacter pylori vastane IgA seerumis (S-H pylori IgA) 66 707 9,03
  Helicobacter pylori vastane IgG seerumis (S-H pylori IgG) 66 707 9,03
  Epstein – Barri viiruse vastane IgM seerumis (S-EBV IgM) 66 706 6,63
  Epstein – Barri viiruse vastane IgG seerumis (S-EBV IgG) 66 706 6,63
  Tsütomegaloviiruse vastane IgM seerumis (S-CMV IgM) 66 707 9,03
  Tsütomegaloviiruse vastane IgG seerumis (S-CMV IgG) 66 707 9,03
  Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis (S-B burgdorferi IgM) 66 707 9,03
  Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis (S-B burgdorferi IgG) 66 707 9,03
  Mycoplasma pneumoniae vastane antikeha seerumis (S-M pneumoniae Ab) 66 540 8,75
  Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis (S-M pneumoniae IgA QN) 66 706 6,63
  Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis (S-M pneumoniae IgM QN) 66 706 6,63
  Mycoplasma pneumoniae vastane IgG seerumis (S-M pneumoniae IgG QN) 66 706 6,63
  Chlamydophila pneumoniae vastane IgA seerumis (S-C pneumoniae IgA QN) 66 706 6,63
  Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis (S-C pneumoniae IgM QN) 66 706 6,63
  Chlamydophila pneumoniae vastane IgG seerumis (S-C pneumoniae IgG QN) 66 706 6,63
  Varicelle zoster viiruse vastane IgG seerumis (S-VZV IgG) 66 707 9,03
  Varicelle zoster viiruse vastane IgM seerumis (S-VZV IgM) 66 707 9,03
  Herpes simplex 1 ja 2 viiruse vastane igM seerumis (S-HSV 1,2  IgM) 66 707 9,03
  Herpes simplex 1 ja 2 viiruse vastane igG seerumis (S-HSV 1,2  IgG) 66 707 9,03
  Herpes simplex 1 viiruse vastane igG seerumis (S-HSV 1  IgG) 66 707 9,03
  Herpes simplex 2 viiruse vastane igG seerumis (S-HSV 2  IgG) 66 707 9,03
  SARS koroonaviirus IgA seerumis (S-SARS-CoV-2 IgA) 66 708 13,21
  SARS koroonaviirus IgG seerumis (S-SARS-CoV-2 IgG) 66 708 13,21
X MIKROBIOLOOGIA    
Mikroskoopia    
1. Algmaterjali mikroskoopiline uuring 66501 9,32
2. Tuberkuloositekitaja bakterioskoopia 66503 12,43
3. Fluorestsentsmikroskoopia (Helicobacter pylori suhtes biopsiamaterjalist) 66501 9,32
Külvid
1. Kurgulima    
mikrofloorale 66510 12,70
  difteeriale 66510 või 66511 12,70 või

8,31

  seentele 66510 või 66511 12,70 või

8,31

2. Ninaneelulima
mikrofloorale 66510 12,70
  difteeriale 66510 või 66511 12,70 või

8,31

  meningokokile 66510 või 66511 12,70 või

8,31

3. Kõrvamäda
mikrofloorale 66510 12,70
  seentele 66510 või 66511 12,70 või

8,31

4. Röga
mikrofloorale 66501

66510

9,32

12,70

  seentele 66510 või 66511 12,70 või

8,31

5. Uriin
mikrofloorale 66510 12,70
6. Haavamäda
aeroobidele 66501

66510

9,32

12,70

  anaeroobidele 66501

66512

9,32

21,15

7. Silmamäda
mikrofloorale 66510 12,70
8. Punktaadid
mikrofloorale 66501

66510

9,32

12,70

  seentele (vajadusel) 66510 või 66511 12,70 või

8,31

  anaeroobidele (vajadusel) 66501

66512

9,32

21,15

  Võimalik kasutada ka BacT/ALERT-süsteemi aeroobidele, anaeroobidele, seentele a´ 66514 a´ 16,58
9. Materjal emakakaelast, tupest, ureetrast
mikrofloorale 66510 12,70
  seentele 66511 8,31
  gonokokile 66510 12,70
  B grupi streptokokile 66510 12,70
10. Faeces

salmonelladele

66510 12,70
  shigelladele 66510 või 66511 12,70 või

8,31

  jersiiniale 66510 või 66511 12,70 või

8,31

  stafülokokkidele 66510 või 66511 12,70 või

8,31

  kampülobakterile 66512 21,15
  E. coli (patogeensetele serovariantidele) 66510 või 66511 12,70 või

8,31

  NB! Loetletud koode kasutame negatiivseks jäänud tulemuse korral. Positiivse leiu korral lisanduvad samastamise ja tundlikkuse koodid.
11. Haigustekitaja samastamine 66521 13,48
Haigustekitaja samastamine testsüsteemi abil 66522 14,40
  β-hemolüütiliste streptokokkide samastamine latekstestiga ja teiste kultuuride serotüpiseerimine 66523 9,66
  Haigustekitaja ravimtundlikkuse määramine (kuni 6 diski) 66530 8,57
  Antibakteriaalse preparaadi minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine    (E-test) 1 preparaadi suhtes 66531 10,55
  Antimikroobse preparaadi minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine (VITEK) paneeli abil 66531×2

või 66531×1

10,55×2

10,55

  Mikroobide resistentsusmehhanismide tuvastamine 66531×2

või 66530

10,55×2

             8,57

12. Eriuuringud  
 Chlamydia trachomatis (PCR) 66608 17,30
   Neisseria gonorrhoeae (PCR) 66608 17,30
  Mycoplasma hominis (PCR) 66608 17,30
  Mycoplasma genitalium (PCR) 66608 17,30
  Ureaplasma urealyticum (sh Ureaplasma parvum) (PCR) 66608 17,30
  Tricomonas vaginalis (PCR) 66608 17,30
13. Haigustekitaja kiirdiagnostika
Ninaneelulima    
  SARS-CoV-2 (COVID-19) (reaalaja-PCR) 66634 või

66645

51.81 või

74.55

  Kompleks-uuring: SARS-CoV-2+ gripp A/ B

(reaalaja-PCR)

66645

66608×2

74.55

17.30×2

  Kompleks-uuring: SARS-CoV-2+ gripp A/ B +RSV (reaalaja-PCR) 66645

66608×2/ 66612

74.55

17.30×2

32.96

  Kompleks-uuring: Gripp A/ B +RSV (reaalaja-PCR) 66608×2/ 66612 17.30×2

32.96

  SARS-CoV-2 antigeeni määramine 66521 13.48
  Uriin    
  Legionella antigeeni määramine 66 542 21,69
  Faeces
  Rotaviirus 66540 8,75
  Adenoviirus 66540 8,75
  Noroviirus 66608 17,30
  Cryptosporidium 66540 8,75
  Giardia lamblia 66521 13,48
  C. difficile toksiinitest (toksiinid A ja B) 66542            21,69
  Clostridium difficile GDH antigeeni määramine 66542                        21,69
  Campylobacter spp antigeeni määramine 66540 8.75
  H.pylori antigeeni määramine 66540                         8,75
  E. coli O157 66540                        8,75

 

Märksõnad

Jälgi meid

KMKR nr: EE100801002
Rg-kood: 10856624
TP kood: 591303

Lõuna põik 1, 44316 Rakvere
Sekretär: +372  322 9010
Faks:  +372 322 9009
E-post: haigla@rh.ee

Tegevusluba nr: L04611, L04365, L04279, L03999, L03805, L03788, L03293, L02637

SEB Pank
SWIFT/BIC: EEUHEE2X, IBAN: EE791010220025506016

Swedbank
SWIFT/BIC: HABAEE2X, IBAN: EE942200221020336737

Luminor Bank
SWIFT/BIC: NDEAEE2X, IBAN:  EE521700017001904897

Coop Pank
SWIFT/BIC: EKRDEE22, IBAN: EE744204278615913802

aktiivne tegevus EMO,  polikliinik, rehabilitatsioon, teenused, uuring, üldine