Nr. Uuringu nimetus Kood

Maksumus EUR

I HEMATOLOOGIA (lilla korgiga katsut)
Hemogramm (B-CBC) (leukotsüüdid, erütrotsüüdid, hemoglobiin, hematokritt, MCV, MCH, MCHC, trombotsüüdid) 66 201  3,62
Hemogramm viieosalise leukogrammiga 66 202  3,89
Erütrotsüütide settekiirus (Westergreni järgi) (B-ESR) (musta korgiga katsut) 66 200  2,74
Vereäige mikroskoopia (B-Smear-m panel) 66 204 13,69
Retikulotsüütide mikroskoopia (B-Ret-m) 66 203  5,61
II URIINI UURINGUD
Uriini ribaanalüüs (U-Strip) 66 207  2,59
Uriini sademe mikroskoopia (U-Sed-m panel) 66 208  4,98
Albumiini ja kreatiniini suhe uriinis (U-Alb/U-Crea) (Mikroalbuminuuria) 66 117  3,47
Valk uriinis (U-Prot) (Täiendav uuring ribaanalüüsi positiivse valgu tulemuse korral ) 66 100  1,97
Alfa-amülaas uriinis (U-Amyl) 66 106  2,02
Narkootikumide kvalitatiivne uuring kassett-testiga (U-Narco panel) (parameetrite kaupa) 66 141 x param.  5,39

x param.

III FAECESE UURINGUD
E. vermicularis uuring anaalkaapelt (XXX-E vermicularis-m) 66 500  6,74
Parasiitide uuring roojas (St-Ussnugiliste munad-m) 66 502 14,78
Peitveri roojas (St-Hb panel) 66 209 11,03
Kalprotektiin (St-Calpro) 66 709 31,10
IV HÜÜBIMISSÜSTEEMI  UURINGUD (sinise korgiga katsut)
Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg (P-APTT) 66 302  4,90
Protrombiini aeg, indeks, INR (P-PT-INR) 66 302  4,90
Fibrinogeen (P-Fibr) 66 303  7,24
D-dimeerid (P-D-Di) 66 306 14,38
V IMMUUNOHEMATOLOOGIA (lilla korgiga katsut)
ABO- veregrupi määramine ja Rh(D)-kuuluvus (B-ABO) 66 400 17,63
Erütrotsütaarsete antikehade sõeltest geeltehnikaga (B-aRBC-g) 66 403 13,24
Direktne antiglobuliintest (Otsene Coombsi test) (B-DAT) 66 411 12,66
ABO-veregrupi ja Rh(D) määramine (otsese reaktsiooniga) 66 401 12,83
Rh-fenotüübi määramine 66408 18,50
VI KLIINILINE  KEEMIA (BIOKEEMIA), IMMUNOLOOGIA (põhiliselt punase korgiga katsut, vaata erandeid VII osa lõpust)
Kreatiini kinaas seerumis (S-CK) 66 106  2,02
Alaniini aminotransferaas seerumis (S-ALAT) 66 106  2,02
Aspartaadi aminotransferaas seerumis (S-ASAT) 66 106  2,02
Laktaadi dehüdrogenaas seerumis (S-LDH) 66 106  2,02
Gammaglutamüüli transferaas seerumis ( S-GGT) 66 106  2,02
Aluseline fosfataas seerumis (S-ALP) 66 106  2,02
Alfaamülaas seerumis (S-Amyl) 66 106  2,02
Lipaas seerumis (S-Lip) 66 110  3,94
Bilirubiin seerumis (S-Bil) 66 103  1,96
Konjugeeritud bilirubiin 66 103  1,96
Kreatiniin seerumis (S-Crea) 66 102  1,93
Uurea seerumis (S-Urea) 66 102  1,93
Kusihape seerumis (S-UA) 66 102  1,93
Kolesterool seerumis (S-Chol) 66 104  1,97
HDL-kolesterool seerumis (S-HDL-Chol) 66 105  2,62
Triglütseriidid seerumis (S-Trigl) 66 104  1,97
LDL-kolesterool seerumis (S-LDL-Chol) 66 105  2,62
Valk seerumis (üldvalk) (S-Prot) 66 100  1,97
Albumiin seerumis (S-Alb) 66 100  1,97
Naatrium seerumis (S-Na) 66 107  2,02
Kaalium seerumis (S-K) 66 107  2,02
Kloriid seerumis (S-Cl) 66 108  5,08
Magneesium seerumis (S-Mg) 66 109  2,17
Kaltsium seerumis (S-Ca) 66 107  2,02
Fosfaat seerumis (S-P) 66 109  2,17
Raud seerumis (S-Fe) 66 109  2,17
Transferriin (S-Transf) ja transferriini saturatsioon 66 123  4,44
C-reaktiivne valk seerumis (S-CRP) 66 112  2,61
Reumatoidfaktor seerumis (S-RF) 66 111  3,02
Antistreptolüsiin O seerumis (S-ASO) 66 111  3,02
Digoksiin seerumis (S-Digox) 66 143 15,70
Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass seerumis (S-CK-MBm) 66 707  9,33
Prokaltsitoniin seerumis (S-PCT) 66 720 28,66
     ERINEVAD  KATSUTID:
Etanool (spetsiaalne Na fluoriid/K oksalaadiga katsut-hall kork) 66 142  6,85
Glükohemoglobiin veres (B-HbA1c) (lilla korgiga katsut) 66 118  7,39
Glükoos paastuplasmas (fP-Gluc) (halli korgiga katsut) 66 101  1,96
Glükoosi taluvuse proov (GTT) (halli korgiga katsut) 66 101 x  1,96 x
Laktoosi taluvuse proov (LTT) (halli korgiga katsut) 66 101 x  1,96 x
Laktaat plasmas (P-Lac) (halli korgiga katsut) 66  108  5,08
B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment plasmas (P-NT-proBNP) (hepariiniga katsut – roheline kork) 66  709  31,10
Troponiin I (kõrgtundlik) plasmas (P-cTnI-hs) (hepariiniga katsut- roheline kork) 66 707  9,33
Müoglobiin plasmas (P-Myogl) (hepariiniga katsut – roheline kork) 66 707  9,33
VII HORMOONID,  KASVAJAMARKERID, ANEEMIA jm. MARKERID (punase korgiga katsut)
Kilpnääret stimuleeriv hormoon seerumis (S-TSH) (türeotropiin) 66 706  6,94
Vaba trijoodtüroniin seerumis (S- FT3) 66 706  6,94
Vaba türoksiin seerumis (S-FT4) 66 706  6,94
Türeoidperoksüdaasivastane IgG seerumis (S-TPO IgG) 66 707  9,33
Luteiniseeriv hormoon seerumis (S-LH ) 66 706  6,94
Folliikuleid stimuleeriv hormoon seerumis (S-FSH ) 66 706  6,94
Progesteroon seerumis (S-Prog) 66 706  6,94
Prolaktiin seerumis (S-Prol) 66 706  6,94
Östradiool seerumis (S-E2) 66 706  6,94
Testosteroon seerumis (S-Testo) 66 706  6,94
Prostataspetsiifiline antigeen seerumis (S-PSA) 66 707  9,33
Vaba prostataspetsiifiline antigeen seerumis (S-fPSA) 66 707  9,33
Vaba prostataspetsiifilise antigeeni % seerumis (S-fPSA%)
Kartsinoembrüonaalne antigeen seerumis  (S-CEA) 66 707  9,33
Kasvajaantigeen CA 125 seerumis (S-CA 125) 66 707  9,33
Kasvajaantigeen CA 15-3 seerumis (S-CA 15-3) 66 707  9,33
Kasvajaantigeen CA 19-9 seerumis (S-CA 19-9) 66 707  9,33
Koorioni gonadotropiin seerumis (S-hCG) 66 706  6,94
Ferritiin seerumis (S-Fer) 66 707  9,33
Folaat seerumis (S-Fol) 66 707  9,33
Vitamiin B12 seerumis (S-Vit B12) 66 707  9,33
Vitamiin D (25-OH) seerumis /S-Vit D (25-OH)/ 66 707  9,33
Immuunoglobuliin E seerumis (S-IgE) 66 706  6,94
Allergeenide paneelid (S-Inh IgE RIDA Screen) 66 708 x3 13,51 x3
Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastased antikehad (S-CCP IgG QN) 66 708 13,51
Koe transglutaminaasi vastased IgA antikehad (S-tTG IgA QN) 66 707  9,33
Koe transglutaminaasi vastased IgG antikehad (S-tTG IgG QN) 66 707  9,33
VIII VIIRUSUURINGUD jm. HAIGUSTEKITAJATE UURINGUD SEERUMIST (punase korgiga katsut)
Treponema pallidum vastane antikeha seerumis (S-T pallidum Ab) 66 540  9,75
B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis (S-HBsAg ) 66 706  6,94
Inimese immuunpuudulikkuse viiruse  1. ja 2. tüübi vastane  antikeha, p24 antigeen seerumis (S-HIV 1,2 Ag+Ab) 66 719  6,94
C-hepatiidi viiruse vastane antikeha seerumis (S-HCV Ab) 66 708 13,51
Helicobacter pylori vastane IgA seerumis (S-H pylori IgA) 66 707  9,33
Helicobacter pylori vastane IgG seerumis (S-H pylori IgG) 66 707  9,33
Epstein – Barri viiruse vastane IgM seerumis (S-EBV IgM) 66 706  6,94
Epstein – Barri viiruse vastane IgG seerumis (S-EBV IgG) 66 706  6,94
Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis (S-B burgdorferi IgM) 66 707  9,33
Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis (S-B burgdorferi IgG) 66 707  9,33
Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis (S-M pneumoniae IgA QN) 66 706  6,94
Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis (S-M pneumoniae IgM QN) 66 706  6,94
Mycoplasma pneumoniae vastane IgG seerumis (S-M pneumoniae IgG QN) 66 706  6,94
Chlamydophila pneumoniae vastane IgA seerumis (S-C pneumoniae IgA QN) 66 706  6,94
Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis (S-C pneumoniae IgM QN) 66 706  6,94
Chlamydophila pneumoniae vastane IgG seerumis (S-C pneumoniae IgG QN) 66 706  6,94
Herpes simplex 1 ja 2 viiruse vastane igM seerumis (S-HSV 1,2  IgM) 66 707  9,33
Herpes simplex 1 ja 2 viiruse vastane igG seerumis (S-HSV 1,2  IgG) 66 707  9,33
Herpes simplex 1 viiruse vastane igG seerumis (S-HSV 1  IgG) 66 707  9,33
Herpes simplex 2 viiruse vastane igG seerumis (S-HSV 2  IgG) 66 707  9,33
SARS koroonaviirus 2 antikehad seerumis (kvantitatiivne) (S-SARS-CoV-2 Ab QN) 66 708 13,51
IX MIKROBIOLOOGIA
Külvid
1. Röga
mikrofloorale 66501

66510

10,34

13,97

seentele 66510 või 66511 13,97 või

 9,11

2. Uriin
mikrofloorale 66510 13,97
3. Faeces
salmonelladele 66510 13,97
shigelladele 66510 või 66511 13,97 või

 9,11

jersiiniale 66510 või 66511 13,97 või

 9,11

kampülobakterile 66512 21,15
NB! Koodide arv ja valik sõltub konkreetse uuringu tulemusest ja on labori otsustada.
4. Haigustekitaja samastamine 66521 14,87
Haigustekitaja samastamine testsüsteemi abil 66522 15,32
β-hemolüütiliste streptokokkide samastamine latekstestiga ja teiste kultuuride serotüpiseerimine 66523  10,33
Haigustekitaja ravimtundlikkuse määramine (kuni 6 diski) 66530  9,45
Antibakteriaalse preparaadi minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine    (E-test) 1 preparaadi suhtes 66531 11,34
Antimikroobse preparaadi minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine (VITEK) paneeli abil 66531×2

või 66531×1

11,34×2

11,34

Mikroobide resistentsusmehhanismide tuvastamine 66531×2

või 66530

11,34×2

  9,45

5. Eriuuringud
Chlamydia trachomatis (PCR) 66608 18,45
Neisseria gonorrhoeae (PCR) 66608 18,45
Mycoplasma hominis (PCR) 66608 18,45
Mycoplasma genitalium (PCR) 66608 18,45
Ureaplasma urealyticum (sh Ureaplasma parvum) (PCR) 66608 18,45
Trichomonas vaginalis (PCR) 66608 18,45
6. Haigustekitaja kiirdiagnostika
Ninaneelulima
SARS-CoV-2 (COVID-19) (reaalaja-PCR) 66634 või

66645

53,99 või

76,33

Kompleks-uuring: SARS-CoV-2+ gripp A/B

(reaalaja-PCR)

66645

66608×2

76,33

18,45×2

Kompleks-uuring: SARS-CoV-2+ gripp A/B +RSV (reaalaja-PCR) 66645

66608×2/ 66612

76,33

18,45×2

35,03

Kompleks-uuring: Gripp A/B +RSV (reaalaja-PCR) 66608×2/ 66612 18,45×2

35,03

7. Faeces
Rotaviirus 66540  9,57
Adenoviirus 66540  9,57
Noroviirus 66608 18,45
Cryptosporidium 66540  9,57
Giardia lamblia 66521 14,87
H.pylori antigeeni määramine 66540                          9,57

 

Märksõnad

Jälgi meid

Aktsiaselts Rakvere Haigla

KMKR nr: EE100801002
Rg-kood: 10856624
TP kood: 591303

Lõuna põik 1, 44316 Rakvere
Sekretär: +372  322 9010
E-post: haigla@rh.ee

Tegevusluba nr: L04611, L04365, L04279, L03999, L03805, L03788, L03293, L02637, L05956, L05376, L05189

SEB Pank
SWIFT/BIC: EEUHEE2X, IBAN: EE791010220025506016

Swedbank
SWIFT/BIC: HABAEE2X, IBAN: EE942200221020336737

Luminor Bank
SWIFT/BIC: NDEAEE2X, IBAN:  EE521700017001904897

Coop Pank
SWIFT/BIC: EKRDEE22, IBAN: EE744204278615913802

aktiivne tegevus EMO,  polikliinik, rehabilitatsioon, teenused, uuring, üldine