Teenust osutatakse kahes erinevas asukohas: haigla majas Lõuna põik 1 ja polikliinikus Tuleviku 1. Polikliinik asub linna keskel, Rakvere linna bussijaama lähedal. Haiglasse saab linnaliinibussiga nr 3 (graafik on nähtav lehel www.peatus.ee).

Haiglas on loodud tingimused liikumispuudega inimestele juurdepääsuks: kaldtee ja lift. Polikliiniku ja haigla juures on olemas parkimisvõimalused siseukse lähedal. Haiglas on olemas buss patsientide transportimiseks. Tasu vastavalt haigla hinnakirjale.

Küsimuste tekkimisel on võimalik tulla nõustamisele:

E-R kell 8:00-16:00 Vajalik on etteregistreerimine  telefonil 322 9761 või e-postiaadressil piret.ahi@rh.ee .

Mis on rehabilitatsiooniteenus ?

Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskonnas osalemist. Puudega lapse puhul on eesmärk aidata kaasa lapse arengule ja hariduse omandamisele, tööealise inimese puhul toetada tööle asumise valmisolekut või tööl püsimist, eaka inimese puhul parandada iseseisvat toimetulekut.

Rehabilitatsiooniteenus jaguneb kaheks:

1. SOTSIAALNE REHABILITATSIOON

Teenust korraldab Sotsiaalkindlustusamet ning rahastab riik.

Sihtrühm:

1. Puudega või puuet taotlevad lapsed(alla 16a).

2. Vanaduspensioni ealised isikud.

3. Tööealised puudega või töövõimetud isikud, kes ei õpi, ei tööta ega ole töötunaarvel.

2. TÖÖALANE REHABILITATSIOON

Teenust korraldab Töötukassa ning rahastab riik.

Sihtrühm:

4. Tööealised (16a kuni vanaduspensioniiga) isikud, kelle on osaline töövõime, puue või püsiv töövõimetus ning kes õpivad, töötavad või on registreeritud töötud.

AS Rakvere Haigla poolt osutatavad rehabilitatsiooniteenused on järgmised:

5. rehabilitatsiooniplaani ja tegevuskava koostamine, täiendamine ja tulemuste hindamine;

6. rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö;

7. füsioteraapia;

8. tegevusteraapia ja -nõustamine;

9. loovteraapia

10. logopeediline abi;

11. eripedagoogiline abi;

12. psühholoogiline nõustamine;

13. sotsiaalnõustamine (sh kliendi lähivõrgustiku nõustamine);

14. arsti nõustamine.

Rehabilitatsiooni kohta põhjalikumalt:

http://www.sm.ee/  

http://www.tootukassa.ee

 

Märksõnad

Jälgi meid

KMK reg.nr. EE100801002
Reg.nr: 10856624
TP kood: 591303

Lõuna põik 1, 44316 Rakvere
Registratuur:  322 9780
Sekretär:  322 9010
Faks:  322 9009
E-post: haigla@rh.ee

 

SEB
SWIFT/BIC: EEUHEE2X, IBAN: EE791010220025506016

SWEDBANK
SWIFT/BIC: HABAEE2X, IBAN: EE942200221020336737

LUMINOR BANK
SWIFT/BIC: NDEAEE2X, IBAN:  EE521700017001904897