Patsientide külastamine Rakvere Haiglas alates 01.06.2020 

Soovitame lühiajaliselt haiglas viibivaid patsiente mitte külastada.
Palume igakordselt külastamise reaalset vajadust hinnata ning võimalusel seda tegevust välistada või sagedust piirata.

Haigete külastamine (välja arvatud intensiivravi osakond) on lubatud
E-R kella 15:00 kuni 18:00 ning  L, P kella 13:00 kuni 18:00, sealjuures:

 • iseseisva statsionaarse õendusabi osakonna külastamine iga nädalapäev;
 • kirurgiaosakonna külastamine ainult paaris kuupäevadel;
 • sisehaiguste osakonna külastamine ainult paaritutel kuupäevadel;
 • intensiivravi osakonna külastamine iga päev ainult kokkulepitud ajal ja ulatuses;
 • sünnitus- ja günekoloogia osakonna külastamine iga päev.

  Külastamine tuleb kokku leppida ja eelnevalt registreerida
  igal tööpäeval kella 10:00 kuni 12:00 (kellaaeg ei kehti intensiivravi osakonna puhul) haigla vastava osakonna (kus asub patsient) telefoninumbril:
 • sünnitus- ja günekoloogia osakond 322 9744;
 • iseseisev statsionaarne õendusabi osakond 322 9751;
 • kirurgiaosakond 322 9044;
 • sisehaiguste osakond 322 9773;
 • intensiivravi osakond 322 9712.
  Külastamise läbiviimise põhireeglid külastajale:
 • Külastaja on igakordselt kohustatud täitma haigla töötaja korraldusi ning kehtestatud reegleid.
 • Üleriided tuleb jätta haigla garderoobi, kus on videovalve.
 • Ühte patsienti saab külastada korraga 1 külastaja.
 • Külastuse kestus – kuni 30 minutit.
  Külastajal on maski (vähemalt nn kirurgilise maski nõuetele vastav mask) kandmine kohustuslik. Maski võib kaasa võtta või siis saab selle soetada Rakvere Haigla registratuurist. Kaasa võetud maski puhtust ja kasutamiskõlblikkust külastamisel hindab visuaalselt registratuuri töötaja. Vajadusel on tal õigus nõuda maski vahetamist/asendamist.
 • Registratuuris täidab külastaja tervisedeklaratsiooni. Protsessi käigus mõõdetakse külastaja kehatemperatuuri ning hinnatakse tema tervislikku seisundit.
 • Respiratoorsete haigusnähtudega ja palavikuga külastajaid haigeid külastama ei lubata.
 • Külastajal tuleb lahkuda palatist tervishoiutöötaja visiidi ja protseduuride ajaks.
 • Külastaja istub vaid toolil, voodi on ainult patsiendi jaoks.
 • Üliraskes seisundis ja eriolukorras oleva patsiendi, sealhulgas intensiivravi osakonnas viibiva patsiendi, külastamine toimub ainult erikokkulepete alusel.

  Посещение пациентов в Pаквереской больнице с 01.06.2020

  Просим не посeщать пациентов находящихся в больнице короткое время.
  Просим каждый раз реально оценить необходимость посещения пациента и по возможности отказаться или сократить частоту визитов.
  Посещение больных (исключением является отделение интенсивной терапии) разрешено с понедельника по пятницу  с 15:00 до 18:00 и в субботу, в воскресенье с 13:00 по 18:00:
 • посещение в отделении самостоятельной медсестренской помощи ежедневно;
 • посещение в хирургическом отделении по парным дням;
 • посещение в терапевтическом отделении по непарным дням;
 • в  отделение интенсивной терапии  посещение ежедневно только по договорённости времени и продолжительности посещения;
 • родильное /гинекология отделение посещение ежедневно.

О посeщении  необходимо заранее договориться и зарегистрироваться по рабочим дням с 10:00 до 12:00 ( исключением является отделение интенсивной терапии) по телефону соответствуещего отделения, где находится пациент:

 • родильно-гинекологическое отделение 322 9744;
 • отделениe самостоятельной медсестренской помощи 322 9751;
 • хирургическое отделение 322 9044;
 • терапевтическоe отделениe 322 9773;
 • отделение интенсивной терапии 322 9712.

Основные правила посещения: 

 • Посетитель каждый раз обязан исполнять распоряжения работников больницы и установленные правила.
 • Верхнюю одежду необходимо оставлять в гардеробе, где имеется видеонаблюдение.
 • Одного пациента может разом навестить 1 посетитель.
 • На посещение отводится 30 мин.
 • На посeтителе обязана быть маска ( которая отвечает требованиям хирургической маске). Маску можно взять с собой или приобрести в регистратуре Раквереской больницы. Чистоту и пригодность маски при посещении оценивает на входе визуально работник регистратуры. При необходимости она может потребовать заменить/поменять маску.
 • В регистратуре посетитель заполняет декларацию о здоровье. В процессе измеряют у него температуру и оценивают его состояние здоровья.
 • Лица с симптомами респираторного заболевания и повышенной температурой к посещению пациентов не допускаются.
 • Посетителю необходимо выйти из палаты во время визита медработника и процедуры.
 • Посетитель может сидеть только на стуле, кровать для пациента.
 • В тяжёлом состоянии или черезвычайном положении пациента, также в  отделении интенсивной терапии, посещение происходит только по специальной договорённости.

 

 

Märksõnad

Jälgi meid

KMK reg.nr. EE100801002
Reg.nr: 10856624
TP kood: 591303

Lõuna põik 1, 44316 Rakvere
Registratuur:  322 9780
Sekretär:  322 9010
Faks:  322 9009
E-post: haigla@rh.ee

 

SEB Pank
SWIFT/BIC: EEUHEE2X, IBAN: EE791010220025506016

Swedbank
SWIFT/BIC: HABAEE2X, IBAN: EE942200221020336737

Luminor Bank
SWIFT/BIC: NDEAEE2X, IBAN:  EE521700017001904897

aktiivne tegevus EMO,  polikliinik, rehabilitatsioon, teenused, uuring, üldine